Nasz zespół Sylwia Gołąb

Sylwia Gołąb

  • Online
  • Szczecin
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par
  • Psychoterapia rodzin
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
Umów się na wizytę

Jestem psychologiem (specjalność psychologia kliniczna) i psychoterapeutą. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, ukończyłam także kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i horyzonty zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in.: z zakresu depresji – diagnostyki, leczenia, terapii depresji dzieci i młodzieży, terapii Akceptacji i zaangażowania.
Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pomagam osobom cierpiącym z powodu depresji, obniżonego nastroju, lęków, doświadczającym trudności radzenia sobie z emocjami i stresem oraz przeżywającym kryzysy w życiu osobistym i zawodowym. W pracy kieruję się zasadą poufności, zwracając szczególną uwagę na potrzeby Pacjentów oraz atmosferę – pełną uważności, ciepła oraz zrozumienia. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.
Zawodowo jestem obecnie związana m.in. z uczelnią wyższą.

Wykształcenie

Psychologia – studia magisterskie, specjalność Psychologia kliniczna, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Poznań

Kurs podstawowy terapii systemowej indywidualnej i rodzin, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,

Czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo – behawioralnym – w trakcie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie Ekonomiki pracy

Szkolenia:
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychoterapii”
Warsztat – Terapia akceptacji i zaangażowania
Konferencja – Depresja dzieci i młodzieży jako wyzwanie
Neurokonferencja – Zmysł udziału. O pamięci …
Konferencja naukowo – szkoleniowa – Depresja – diagnostyka, leczenie, żywienie

Staże:
Staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego