Nasz zespół Paulina Boruc

Paulina Boruc

  • Warszawa - Mokotowska
  • Warszawa - Centrum
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS (specjalność kliniczna) oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji – szkolenia rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w Centrum Praw Kobiet, gdzie gdzie prowadziłam psychoterapię, poradnictwo psychologiczne oraz stworzyłam i współprowadziłam grupę wsparcia dla kobiet w kryzysie.

Poza praktyką kliniczną, swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. poprzez realizację projektów badawczych wśród wrażliwych społecznie społeczności, np. osób doświadczających bezdomności bądź nadużywających substancji psychoaktywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii) oraz podczas warsztatowej pracy psychoedukacyjnej i profilaktycznej we współpracy z Uniwersytetem SWPS, Polskim Centrum Profilaktyki oraz innymi placówkami edukacyjnymi i pomocowymi.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS (specjalność kliniczna) oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji – szkolenia rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.