Nasz zespół Patrycja Strzeszkowska

Patrycja Strzeszkowska

  • Warszawa - Centrum
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia rodzin
  • Psychotherapy in English
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię w
nurcie integracyjnym, a szczególnie bliskie jest mi podejście
psychodynamiczne. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 14
r.ż. Przyjmuję również w języku angielskim.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia
(psychologia w języku angielskim) na Uniwersytecie SWPS. Poszerzam
swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w 4-letniej szkole
psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Stowarzyszeniu
Aslan, gdzie pracowałam prowadząc konsultacje indywidualne oraz jako
koterapeuta w terapii grupowej młodych dorosłych, a także w
projekcie unijnym Przeciwdziałanie Depresji, jako terapeuta
indywidualny oraz współprowadzący w procesie grupowym. Odbywałam
staże w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska
Linia” i na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w poradni
Vertimed.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów, trudności w bliskich
związkach i relacjach z innymi, a także pacjentami przeżywającymi
lęk i zmagającymi się z depresją, z młodymi dorosłymi
wkraczającymi w dorosłe życie i mierzącymi się z jego
trudnościami.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Wykształcenie

Uniwersytet SWPS – magister psychologii – Psychology in English

INTRA – czteroletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne – w
trakcie