Nasz zespół Marta Ziglińska

Marta Ziglińska

  • Online
  • Warszawa - Mokotowska
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia online
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
Umów się na wizytę

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Treningu
i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii GESTALT.

Posiadam doświadczenie w indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz w pracy
z grupami. Prowadziłam warsztaty rozwojowe i szkolenia psychoedukacyjne dotyczące radzenia sobie ze stresem, asertywności, komunikacji interpersonalnej, doradztwa zawodowego, profilaktyki uzależnień oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Warsztacie Terapii Zajęciowej KSN AW
z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, w tym z zaburzeniami psychicznymi, w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz
w placówkach oświatowych – szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od kilku lat współpracuję również z Przychodnią Lekarską NZOZ, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne dla pacjentów przeżywających trudną sytuację życiową, doświadczających kryzysu, problemów emocjonalnych, zaburzeń nastroju, stanów lękowych i depresyjnych, trudności w relacjach osobistych.

W praktyce zawodowej najbliższe jest mi podejście integracyjne, terapia Gestalt i psychologia zorientowana na proces. W zależności od specyfiki problemu i potrzeb klienta, odwołuje się do różnych nurtów psychoterapeutycznych (m.in. podejście systemowe, ericksonowskie, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne). W kontakcie z klientem staram się budować bezpieczną relację opartą na szacunku, akceptacji różnorodności doświadczeń i zrozumieniu.

W obszarze moich zainteresowań i nieustannego eksplorowania znajduje się terapeutyczna praca
z ciałem, tańcem i ruchem oraz holistyczne podejście do natury człowieka. Moją pasją jest taniec, ruch i muzyka. Inspiruje mnie cisza i kontakt z przyrodą.

Zapraszam do kontaktu osoby, które chcą poszerzyć świadomość swoich potrzeb, emocji
i motywacji, tak aby ukierunkować energię życiową na realizowanie indywidualnego potencjału, życie w zdrowiu i harmonii. Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie naturalną siłę, aby dążyć do spełnienia i być szczęśliwym.

– Warsztaty, szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego, m.in.: Zastosowanie terapii tańcem i ruchem w pracy z grupami, Fundamentalne elementy pracy z ciałem, Język Twojego ciała – zorganizowane przez Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem IBA; Kurs masażu Dotyk Motyla dr Eva Reich; Odmienne i ekstremalne stany świadomości. Trudne doświadczenia psychiczne w ujęciu psychologii zorientowanej na proces – seminarium, które poprowadził dr Gary Reiss z Process Work Institute w Portland, Oregon; Nie chcę tak żyć! – praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza – szkolenie zorganizowane przez Polski Instytut Ericksonowski; Tak, ale – jak pracować z oporem?, Zaburzenia nastroju wśród dzieci i nastolatków – webinary zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne PTS; Razem przeciw przemocy – cykl warsztatów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży – jak je rozumieć, jak pomagać? – szkolenie zorganizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń WCIES; Szkolny doradca zawodowy
– kurs zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego; Młodość wolna od uzależnień. Zagrożenia związane z używaniem nowych narkotyków, tzw. dopalaczy – zorganizowane przez Starostwo Powiatu Grodziskiego i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Ośrodek Rozwoju i Edukacji ORE; Pomoc psychologiczna przez telefon – cykliczne webinaria zorganizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę FDDS.
– Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie – w trakcie szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu psychoterapeuty i ubiegania się o certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy)
– Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA;
– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia