Nasz zespół Magdalena Krzyżosiak

Magdalena Krzyżosiak

  • Online
  • Warszawa - Gocław
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia online
  • Psychotherapy in English
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

Pracuję z osobami dorosłymi; główne problemy w których pomagam to depresja, lęk, niestabilna lub niska samoocena, zaburzenia osobowości.
Udzielam wsparcia psychologicznego, pomagam w trudnościach relacyjnych i adaptacyjnych.
Pracuję z osobami nieheteronormatywnymi, pomagam w kontekście doświadczania trudności związanych z przynależnością do środowiska LGBT.
W pracy terapeutycznej szczególnie istotna jest dla mnie relacja z klientem, na bazie której wspólnie staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla zgłaszanego problemu. Staram się stworzyć atmosferę zaufania, a także jak najlepiej dopasować formę pomocy do potrzeb.

Szkolenia zawodowe:

– W trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum CBT (nurt poznawczo-behawioralny), członek PTTPB
– Dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS przygotowujący do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych
– Warsztat „Perfekcjonizm kliniczny i jego terapia” w Centrum CBT
– Konferencja PCA „Moments of movement” poświęcona momentowi zmiany w psychoterapii
– Konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej” pt. „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania”
– Warsztat w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Zaburzenia osobowości. Zrozumieć zaburzenie, pomóc osobie”
– Warsztat w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Dialog motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem”
– Sympozjum z cyklu „Psychologia a psychoterapia” pt. „Osobowość i temperament a psychoterapia”
– 8-tygodniowy trening uważności MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)