Nasz zespół Izabela Floryszek-Więch

Izabela Floryszek-Więch

  • Warszawa - Mokotowska
  • Warszawa - Gocław
  • Psychoterapia indywidualna
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
  • Terapia uzależnień
Umów się na wizytę

W procesie psychoterapeutycznym najważniejsze dla mnie jest indywidualne podejście, oparte na zaufaniu, otwartości i szacunku. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem nurtów trzeciej fali : ACT, FAP, Dialog Motywujący. W swojej praktyce psychoterapeutycznej koncentruję się na udzielaniu pomocy osobom doświadczającym różnego rodzaju problemów emocjonalnych, trudności z nawiązywaniem relacji z innymi, budowaniem więzi, przeżywającym kryzysy życiowe.
W gabinecie staram się być towarzyszem w procesie lepszego zrozumienia emocji i sposobu myślenia. Każdy z nas jest indywidualny i niepowtarzalny, dlatego też pomagam pacjentom odnaleźć własny klucz do lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz siłę do radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Wspieram pacjentów w świadomym rozumieniu swoich potrzeb oraz odkrywaniu swoich możliwości po to, by mogli żyć zgodnie z własnymi wartościami.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuję pod stałą superwizją.

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pedagogika
– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Psychoonkologia w praktyce klinicznej
– Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB AMiE – w trakcie całościowego, 4-letniego kursu rekomendowanego i atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTTPB
– Warsztat „Praktyka uważności Mindfulness”
– Szkolenie Racjonalna Terapia Zachowań
– Staż kliniczny (psychoonkologiczny) na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
– Staż kliniczny w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie
– Staż kliniczny w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie