Nasz zespół Anna Xymena Woźniak

Anna Xymena Woźniak

  • Online
  • Warszawa - Mokotowska
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
Umów się na wizytę

Jestem psychologiem w szkole psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Pracując w podejściu psychodynamicznym pomagam innym poznać i zrozumieć wewnętrzne blokady, pragnienia i możliwości, co będzie skutkowało lepszym radzeniem sobie z pojawiającymi się w życiu trudnościami. Najważniejsze jest dla mnie stworzenie odpowiedniej przestrzeni i relacji, w której druga osoba będzie czuć się odpowiednio. Pozostaję otwarta na Człowieka i jego możliwości, które czasem potrzebują wydobycia ich na powierzchnię, w czym pomagam i towarzyszę.
Pracuję z osobami dorosłymi. Pracę poddaję stałej superwizji.

Wykształcenie:

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzupełnione nauką na University of Eastern Finland. Kurs Psychoterapii realizuję na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.
Przeszłam certyfikowane kursy:
– Psychological First Aid,
– Converting Challenges into Opportunities,
– A Life of Happiness and Fulfillment,
– Human Rights for Open Societies,
– Resilience in Children Exposed to Trauma, Distaster and War: Global Perspectives.
Szkolenia:
– Podstawy Interwencji Kryzysowej i interwencja wobec osoby z myślami samobójczymi,
– Warsztaty wprowadzające do ACT – trzeciej fali terapii behawioralnej,

Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzą i ćwiczę umiejętności, biorę udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu różnych nurtów psychoterapeutycznych, aby mieć pełny wachlarz możliwości pomocy.
Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i z ludźmi dorosłymi. Mieszkając i pracując za granicą zajmowałam się wykluczeniem społecznym, kulturowym i ich konsekwencjami dla psychicznego dobrostanu oraz psychologicznymi kosztami ponoszonymi podczas katastrof trzęsienia ziemi.