Nasz zespół Aneta Sygnecka

Aneta Sygnecka

  • Warszawa - Gocław
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. W gabinecie pracuję w nurcie psychoterapii humanistycznej, uznając niepowtarzalność doświadczenia każdej osoby i indywidualny sposób przeżywania przez nią aktualnych trudności. Szczególną wagę przywiązuję do akceptującego i autentycznego kontaktu. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Jako psychoterapeuta pracuję z osobami dorosłymi borykającymi się z kryzysami życiowymi, poczuciem zagubienia, cierpiącymi z powodu nieśmiałości, poczucia osamotnienia i pustki, osobami, które doświadczają trudności związanych z nastrojem, lękiem, samooceną. Wspieram osoby w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, a także odnajdywaniu co może być źródłem ich trudności i co może być pomocne w lepszym radzeniu sobie z tymi trudnościami.

Wykształcenie

Z wykształcenia jestem psychologiem. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jestem również absolwentką m.in. Rocznego Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staże w poradniach specjalistycznych (Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii), pracując jako psycholog w szpitalu psychiatrycznym, a także w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), z którą jestem związana od 2009 roku. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.