Nasz zespół Adriana Weremij

Adriana Weremij

  • Online
  • Warszawa - Mokotowska
  • Warszawa - Centrum
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia online
  • Zaburzenia odżywiania
  • Zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia depresyjne
  • Zaburzenia osobowości
Umów się na wizytę

W swojej pracy stawiam przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Opieram się na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej, które tworzą bazę mojej pracy z drugim człowiekiem, jednak bardzo bliskie mi jest podejście 3 fali, dlatego w zależności od indywidualnych trudności, ale przede wszystkim z uwagi na cele i potrzeby pacjenta w swojej pracy integruje elementy zaczerpnięte z nurtów 3 fali (DBT, ACT) oraz dialogu motywującego i terapii schematów. Ponad stosowanymi technikami najważniejsza jest dla mnie relacja z drugim człowiekiem oparta na zaufaniu i otwartości na jego potrzeby i trudności z jakimi przychodzi, ale również ze szczególną uwagą na zasoby indywidualne, które mogą być motorem do osobistego rozwoju. Moją pracę opieram na równorzędności – każda sesja to spotkanie dwóch ekspertów – eksperta od problemu i eksperta od możliwych roziązań.
Doświadczenie zdobywałam na stażach klinicznym m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w Centrum Praw Kobiet wspierając i prowadząc konsultacje dla kobiet doświadczających przemocy i w kryzysie. Aktualnie pracuje jako psycholog z osobami dorosłymi w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SZPZLO Praga-Północ.

Zajmuje się terapią osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu w życiu prywatnym czy zawodowym, zmagającymi się z długotrwałymi negatywnymi emocjami, a także z niską samooceną czy trudnościami w nawiązywaniu relacji.
Znajduję się pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów poznawczo-behawioralnych.

– Uniwersytet Gdański – magister psychologii
– Akademia Myśli i Emocji – w trakcie 4 letniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej