Wsparcie dla osób LGBTQ+

Psychoterapia, czyli forma pomocy i wsparcie udzielane przez profesjonalnego psychoterapeutę, może być szczególnie przydatna grupie osób odmiennej od większości, przez co bardziej narażonej na krytykę ze strony społeczeństwa. Każda forma odmienności często (niestety) wzbudza niepokój i prowokuje negatywne komentarze. Część osób ze środowisk LGBT+ przejawia trudności z samoakceptacją, zwłaszcza w sytuacji, kiedy od dzieciństwa słyszeli głosy krytyczne wobec osób o odmiennej orientacji. Młody człowiek przesiąka od dziecka takim sposobem myślenia, buduje w głowie błędny pogląd na osoby nieheteronormatywne. W późniejszym okresie, zarówno w czasie dojrzewania, jak i w dorosłości, gdy zacznie odczuwać pociąg seksualny do osób tej samej płci, może zacząć sam siebie postrzegać w sposób negatywny. Myśli o sobie jako „złym” człowieku, którego umysł i ciało namawia na „grzeszne” uczynki. Psychoterapia pomoże takiej osobie w odbudowie poczucia własnej wartości, a także pozwoli oswoić się ze swoją, często zepchniętą na dalszy plan lub zupełnie wypartą, seksualnością. Dzięki psychoterapii można także odnaleźć metody, w jaki sposób radzić sobie z potencjalną krytyką zewnętrzną.

Szczególnie istotny w procesie psychoterapii osób nieheteronormatywnych jest „coming-out” czyli tzw. „wyjście z szafy”. Nazywane jest tak ujawnienie własnej orientacji seksualnej swojemu otoczeniu. Często wzbudza to wielki lęk i strach, co jest zrozumiałe- reakcja otoczenia może być różna. Każdy z nas poszukuje akceptacji i zrozumienia, szczególnie wśród najbliższych. Skrywanie swojej orientacji ma na celu zachowanie poprawnych relacji z rodziną, wynika z obawy przed odrzuceniem, byciem samotnym, wykluczonym. Jednakże jest to działanie krótkofalowe- życie w ciągłym napięciu przed odkryciem swojej tajemnicy może prowadzić do poważnych konsekwencji. Tłumiona chęć podzielenia się swoimi uczuciami i myślami, a także późniejsze ukrywanie partnera przed rodziną i otoczeniem przysparza wiele stresogennych sytuacji. Zaburza także nasze poczucie sprawczości, wszystko kręci się wokół zatajenia tajemnicy, co wzbudza długotrwały stres. W konsekwencji może to prowadzić do takich zaburzeń i chorób, jak np. nerwica i depresja. Szczerość jest podstawą zdrowych relacji. Psychoterapeuta pomoże w znalezieniu siły i odwagi do podjęcia tego kroku, będzie też w stanie ocenić, na ile jesteśmy gotowi do podjęcia tak trudnego kroku, jakim jest ujawnienie swojej orientacji. Wyjdzie także naprzeciw naszym emocjom, niezależnie od tego, czy reakcja rodziny i przyjaciół na to, co im powiemy, będzie pozytywna czy też negatywna. Dzięki psychoterapii poradzenie sobie z konsekwencjami swojego coming-out’u będzie łatwiejsze.

Osoby LGBT+, które żyją w związkach, mogą także skorzystać z psychoterapii dla par. Ich problemy nie różnią się od osób żyjących w związkach heteroseksualnych- trudności w komunikacji z partnerem, zazdrość, kryzysy typowe dla wszystkich związków. Psychoterapia dla par ułatwi wzajemne zrozumienie się, z szacunkiem i empatią wspomoże procesy komunikacyjne, które zachodzą między dwiema osobami. Niska samoocena, brak wiary w siebie spowodowany poczuciem bycia wykluczonym z powodu orientacji wpływa negatywnie na związek i możliwość zbudowania zdrowej i satysfakcjonującej relacji. Kluczem do sukcesu z pewnością będzie nie tylko terapia dla par, ale przede wszystkim praca nad sobą, bo w głównej mierze od tego zależy powodzenie związku, niezależnie od naszej orientacji seksualnej.