Trening umiejętności społecznych

Co to jest trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych służy rozwojowi i podtrzymywaniu kompetencji społecznych. Takimi umiejętnościami społecznymi są na przykład: aktywne słuchanie, zawieranie nowych znajomości, rozróżnianie uczuć swoich i innych, asertywność oraz umiejętność dyskutowania i przyjmowania krytyki. Zwykle takie umiejętności nabywane są w sposób naturalny, podczas uczestnictwo w życiu rodzinnym, socjalnym, szkolnym. Jednakże bywa, że niektóre osoby wolniej lub w niewystarczający sposób zdobywają daną umiejętność, przez co ich problemy zaczynają się nawarstwiać i utrudniać normalne funkcjonowanie. W takiej sytuacji, trening może pomóc im odnaleźć się w codziennym świecie. Trening zazwyczaj odbywa się w grupie kilkuosobowej, dzięki czemu zdobyta wiedza może zostać przećwiczona i utrwalona w bezpiecznych warunkach. Dzięki takiemu treningowi, osoby, które z różnych powodów posiadają swoje kompetencje społeczne na poziomie niższym od oczekiwanego do ich wieku i rozwoju, mogą nauczyć się od podstaw, jak postępować w danych sytuacjach społecznych. W taki sposób będzie im łatwiej np. powrócić do życia społecznego po długiej absencji (z powodu hospitalizacji), odnaleźć się w nowych sytuacjach, które w przeszłości wywoływały silny stres, a także pomogą od nowa zbudować wiedzę na temat relacji i interakcji międzyludzkich.
Trening w zależności od potrzeb indywidualnych danych uczestników odbywa się regularnie, może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat (w przypadku dzieci). Ćwiczenia muszą być stale powtarzane, by utrwaliły się w stopniu pozwalającym na korzystanie z nich w normalnym codziennym funkcjonowaniu. Trening może być dostosowany dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, jak i również dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno psychicznymi, jak i fizycznymi.

Kiedy warto skorzystać z treningu umiejętności społecznych?

– jeśli występują trudności w interakcjach społecznych
– jeśli cierpisz na problemy psychiczne lub fizyczne, które utrudniają Ci kontakty z innymi (np. z powodu dużego poziomu lęku nie potrafisz nawiązywać znajomości)
– jeśli chcesz popracować nad swoją asertywnością oraz podnieść swoją samoocenę i pewność siebie
– jeśli chcesz poprawić swoje kompetencje w zakresie dyskusji oraz radzenia sobie z krytyką
– jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i doświadczasz trudności w codziennym funkcjonowaniu
– jeśli należy skorygować zachowania obecnie występujące i zastąpić je innymi, bardziej dostosowanymi do norm społecznych

Jak wygląda taki trening?

Zwykle trening odbywa się w kilkuosobowej grupie, prowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę- trenera. Ćwiczenia odtwarzane i powtarzane przez grupę poprzedzone są teoretycznym przygotowaniem. Dzięki licznym ćwiczeniom, każdy z uczestników treningu ma szansę przyswoić sobie wiedzę oraz przetworzyć nabyte umiejętności, by mógł je później efektywnie wykorzystać w życiu codziennym.

Elementy, które mogą pojawić się podczas treningu:

– wstęp teoretyczny, mini-wykłady
– liczne ćwiczenia, modelowanie, powtarzanie
– praca w podgrupach i parach
– obserwacja innych, sposobu w jaki sobie radzą z danymi ćwiczeniami
– odgrywanie scenek
– przyjmowanie informacji zwrotnej od trenera oraz od reszty grupy, celem usprawnienia swojego zachowania lub zwrócenia szczególnej uwagi na poprawę konkretnej umiejętności
-zadania do wykonania w domu celem utrwalenia zdobytych umiejętności