Coach jest to osoba, która pomaga i wspiera klienta w dążeniu do celu. Coachning jest to zarówno określenie celu jak i towarzyszenie w realizacji założonego planu. Dzięki swoim umiejętnościom oraz  specyficznym narzędziom coach towarzyszy klientowi  w odkrywaniu  właściwej drogi, odnajdowaniu motywacji  oraz pomaga wprowadzić plan działania. Celem pracy z coachem jest podniesienie jakości życia.