Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty służą przede wszystkim rozwojowi konkretnych funkcji lub zdolności, mają na celu podniesienie poziomu danej umiejętności lub nabycie nowej. Warsztaty psychologiczne mogą dotyczyć samorozwoju oraz rozwinięcia kompetencji interpersonalnych. Są one zwykle sprofilowane w taki sposób, by dotyczyły jednej umiejętności (np. radzenie sobie ze stresem) bądź też jednego konkretnego zakresu funkcji (np. wzrostu pewności siebie). Mogą być przeprowadzane przez jedną osobę lub kilka osób, które kompleksowo zaprezentują dany temat.

Opierają się w dużej mierze na ćwiczeniu praktycznej strony zagadnienia- często wstępem do praktyki jest mini-wykład. Ćwiczenia mają różne formy, dzięki czemu są atrakcyjne dla uczestników. Zwykle trwają kilka godzin, mogą także trwać kilka dni (np. warsztaty wyjazdowe). Warsztaty pogłębiają wiedzę o sobie, wspomagają wewnętrzny rozwój, a także mobilizują do wprowadzenia realnych zmian do swojego życia, poprzez naukę praktycznych narzędzi do zastosowania we własnym zakresie.