Single services

Coaching jest typem wsparcia, które ma na celu wzrost naszego potencjału. Coach, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, w praktyczny sposób pomoże odnaleźć w sobie motywację do działania, ustali z nami cele, do których chcemy dążyć, by skutecznie zoptymalizować nasze możliwości, by osiągnąć wymarzony sukces. Coaching może dotyczyć jednej ze sfer funkcjonowania- np. coaching zawodowy dotyczy pracy, personalny jest związany z emocjonalną stroną naszego życia, a może także dotyczyć całościowego usprawnienia naszego działania.
Sesje coachingowe zazwyczaj odbywają się w regularnych odstępach czasowych i mają określony termin zdobycia celu, który wspólnie z coachem wyznaczyliśmy. Coaching wskaże także blokady, które nas hamują przed wzrostem, dzięki czemu pomoże uwolnić drzemiący w nas potencjał do osiągnięcia maksymalnego stopnia rozwoju.