Psychoterapia systemowa Warszawa

Czym jest psychoterapia systemowa?

Psychoterapia systemowa jest formą terapii, która szczególnie często stosowana jest w przypadku pomocy terapeutycznej dla rodzin, małżeństw i par. Założenia psychoterapii systemowej opierają się na traktowaniu człowieka jako jednostki, która jest zależna od działania całego systemu, w którym się znajduje (rodzina, dom, praca, otoczenie). Zakłada ona, że zarówno środowisko wpływa na jednostkę, jak i jednostka wpływa na całe środowisko. Psychoterapia systemowa nie przyjmuje zatem traktowania osoby poza jej systemem, gdyż wtedy obraz osoby, jej sytuacji nie będzie kompletny. Nie można zatem rozdzielać i wyodrębniać osoby bez osadzenia jej funkcjonowania w szerszym kontekście, jaki jest chociażby najmniejsza „forma” systemu, czyli relacja z partnerem.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii systemowej?

Psychoterapia systemowa polega na podjęciu próby uzdrowienia całego systemu, a nie tylko jednej z osób w nim funkcjonującym. Zatem szczególnie przydatna może być w przypadku wszelkich konfliktów w rodzinie, a także występowania problemów wychowawczych z dziećmi. Dzieci często są odbiciem tego, co dzieje się w domu, swoim zachowaniem manifestują to, co skrzętnie skrywane w zaciszu domowym. Nie potrafią w inny sposób poprosić o uwagę i zainteresowanie się tym, co dzieje się w relacjach w domu.
Psychoterapeuta, zajmując się tylko dzieckiem, bez przyjrzenia się dokładniej funkcjonowaniu całej rodziny, podejmowałby się tylko „zaleczaniu objawów”, nie odnajdując prawdziwego problemu, ukrytego w całym systemie rodzinnym. Jeśli cała rodzina jest chętna do wzięcia udziału w psychoterapii, szanse na jej pozytywne efekty zdecydowanie wzrastają.

Rodzina jako system powinna mieć jasne i zrozumiałe zasady oraz granice, które respektują wszyscy jej członkowie, by sprawnie funkcjonować i nie ograniczać w rozwoju żadnej z osób do niej należących. Każda rodzina tworzy własne, indywidulne schematy, jednakże można zauważyć pewne zależności, z których później wynikają problemy. W „idealnym” układzie, granice między członkami rodziny są widoczne, jednak nadal elastyczne. W zaburzonym systemie mogą być dwa ogólne problemy. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy granice są rozmyte, nieklarowne zarówno dla poszczególnych osób funkcjonujących w systemie, jak i dla tych, którzy obserwują system z zewnątrz. Drugą opcją jest sytuacja, gdy granice są zbyt sztywne, tak bardzo, że nie są zdolne do adaptacji w nowych warunkach, które naturalnie pojawiają się na przestrzeni lat. Psychoterapia systemowa ma za zadanie naprawić zbyt „twarde” zasady oraz nieustępliwość bez względu na wszelkie okoliczności, gdyż są one niebezpieczne dla systemu rodzinnego, a także podbudować granice, które są zbyt płynne i niewidoczne.

Jak wygląda psychoterapia systemowa?

Z założenia psychoterapia systemowa jest krótkoterminową formą pomocy, trwającą od pół roku do dwóch lat. Spotkania z psychoterapeutą odbywają się co 2-3 tygodnie, by rodzina miała szansę wdrożyć potrzebne zmiany między sesjami do codziennego funkcjonowania.

Na spotkaniach omawiane są nie tylko problemy rodzinne, ale także np. sytuacje ze środowiska szkolnego oraz pracy. Dzięki temu każdy z uczestników, zarówno rodzice, jak i dzieci, uczą się komunikować ze sobą, przekazywać potrzebne informacje, a także empatycznie słuchać drugiej strony. Psychoterapeuta, dzięki przyjrzeniu się schematom relacyjnym między poszczególnymi osobami w rodzinie, jest w stanie moderować ich funkcjami, stopniowo zmieniając zaburzone funkcjonowanie na zdrowsze i bardziej przejrzyste.

Dla kogo będzie korzystna psychoterapia systemowa?

Z pewnością na tym rodzaju psychoterapii skorzystają osoby, które borykają się z problemami w związku, nie potrafią we właściwy sposób wyrażać swoich potrzeb w związku, a także chcą lepiej komunikować się ze swoim partnerem oraz dziećmi. Psychoterapia systemowa nie skupia się na konkretnych problemach danych członków rodziny, a raczej dąży do zmiany w systemie, która poprawi jego ogólne funkcjonowanie. Oczywiście, nie ignoruje indywidualnych problemów (np. zaburzenia depresyjne, lękowe, uzależnienia jednego z członków rodziny), jednak najważniejszym celem jest korzyść dla całej rodziny z poprawy relacji. Psychoterapia systemowa będzie pomocna w sytuacji wszelkich zmian w obrębie rodziny, z którymi rodzina ma trudność sobie poradzić (np. śmierć bliskiej osoby, adopcja dziecka, wyprowadzka jednego z dzieci).

Psychoterapia systemowa Warszawa

Jeśli czujesz, że Twoja rodzina wiele zyskałaby dzięki takiej formy pomocy, zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych ośrodków. Nasze placówki umieszczone są w kilku punktach na mapie Warszawy: Ursynów, Gocław, Konstancin-Jeziorna oraz dwa ośrodki w samym centrum Warszawy, a także jeden ośrodek w Szczecinie. Psychoterapia systemowa jest dostępna w naszych centrach- pierwszym etapem jest zgłoszenie się na wstępne spotkanie w celu ustalenia dalszych kroków oraz opracowania planu psychoterapii, który będzie odpowiadać danym problemom rodzinnym. Psychoterapia systemowa ma wysoką skuteczność w pomocy zarówno w problemach par, małżeństwa jak i rodzinnych. Zapraszamy do kontaktu!