Psychoterapia grupowa

TRWA NABÓR

Problemy psychiczne ujawniają się w kontekście społecznym, w relacjach z innymi. Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że warunki grupowe sprzyjają leczeniu jednostki. Podczas procesu grupowego dokonuje się analiza i rozumienie relacji z innymi i stopniowe budowanie nowego spojrzenia na siebie i własne problemy. Terapeuta w grupie pomaga wypracować dojrzalsze strategie postępowania w celu uwolnienia od blokad hamujących rozwój. 

Praca grupowa oddziałuje bardzo silnie poprzez wzajemne interakcje członków grupy i interpretacje terapeuty.

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Grupa liczy maksymalnie 8 osób. Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest co najmniej 2 konsultacjami indywidualnymi.