Psychoterapia grupowa

Czym jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa jest jedną z najpopularniejszych form terapii. Jest rodzajem terapii, która odbywa się w większej grupie osób. W przeciwieństwie do indywidualnej formy terapii, zwykle uczestniczy w niej z 6-12 członków grupy. Osoby te mają podobną do siebie diagnozę, dzięki czemu psychoterapeucie łatwiej jest dobrać odpowiednie techniki i metody pracy. Psychoterapia grupowa prowadzona jest przez doświadczonego specjalistę. Zwykle spotkania odbywają się co 1-2 tygodnie. 

Ten rodzaj terapii dzieli się na dwa rodzaje: otwartą i zamkniętą. Otwarta terapia polega na tym, że nowi uczestnicy mogą dołączyć na każdym etapie. Zamknięta terapia grupowa odbywa się zawsze w tej samej grupie, nie przyjmując nowych uczestników trakcie procesu psychoterapeutycznego. 

Kto może skorzystać z psychoterapii grupowej?

Psychoterapia grupowa jest skuteczną metodą pomocy w przypadku wielu zaburzeń psychicznych. Jednocześnie wspiera rozwój kompetencji społecznych, czyli zdolności do skutecznego funkcjonowania z innymi. Duże korzyści z psychoterapii grupowej uzyskają osoby, które mają problemy z nieśmiałością, samotnością, wycofaniem społecznym. Osoby, które zachowują się zbyt przeintelektualizowanie, także skorzystają z tej formy. Na tle grupy będzie im łatwiej zauważyć swoje własne problemy. Często osoby, które korzystają już z psychoterapii indywidualnej, są przez swojego terapeutę kierowane na psychoterapię grupową. Są to ludzie, którzy z różnych przyczyn nie potrafią spojrzeć na swoje problemy z dystansem, mimo pomocy psychoterapeuty. W ich przypadku psychoterapia grupowa będzie mogła spełnić funkcję modelującą oraz korekcyjną. Oznacza to, że grupa uczy konkretnych prawidłowych zasad funkcjonowania, oraz niweluje niepożądane zachowania. 

Korzyści z psychoterapii grupowej:

Można wyróżnić kilka czynników, które działają korzystnie w psychoterapii grupowej:

  1. Dzięki obserwacji polepszenia stanu innych członków grupy, pacjent zyskuje nadzieję na własną poprawę. 
  2. Pacjent zauważa, że nie tylko on ma problemy, ale inni ludzie również się z nimi mierzą.
  3. Pacjenci uczą się pomagając innym, udzielając porad i wskazówek.
  4. Psychoterapia grupowa pozwala na odtworzenie i tym samym akceptację wydarzeń z 
  5. przeszłości, dzięki podzieleniu się z nimi z grupą.  
  6. Wchodząc w różne role w grupie, pacjent uczy się funkcjonowania także w innych relacjach (np. w rodzinie).

Zapraszamy na darmową konsultację wstępną podczas, której podpowiemy czy taka forma spotkań jest najbardziej odpowiednia.

psychoterapia grupowa

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online