Psycholog rodzinny Warszawa

Psycholog rodzinny

Rodzina i problemy, które jej dotyczą

Trudności i problemy w rodzinie pojawiają się na wielu etapach jej funkcjonowania. Tak jak człowiek przechodzi przez różne poziomy rozwoju, tak samo rodzina często staje przed kolejnymi wyzwaniami, które czasem ją umacniają w swojej sile, często jednak wpływają negatywnie i krzywdząco na cały system rodzinny.

Zwracanie się o pomoc do psychologa rodzinnego w przypadku problemów w domu nie jest powodem do wstydu ani objawem „nieradzenia sobie” ze swoimi kłopotami. Psychoterapeuta potrafi, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, pomóc nam w sprawny sposób naprawić pewne, czasem drobne, błędy w zachowaniu, poprzez korzystanie z dostępnych mu narzędzi psychologicznych. Z pomocy psychologa rodzinnego korzysta coraz więcej osób, przez co ich rodzinne funkcjonowanie staje się lepsze i pełniejsze. Często osoba z zewnątrz potrafi trafniej ocenić naszą sytuację i zwrócić uwagę na aspekty, których sami nie potrafimy dostrzec, targani emocjami i nawarstwiającymi się negatywnymi doświadczeniami.

Kim jest psycholog rodzinny?

Rodziną jest małą grupą osób, którą można porównać do systemu- jeśli jedna osoba przeżywa trudne chwile, należy się przyjrzeć funkcjonowaniu całej jednostki rodzinnej, w której dana osoba żyje.

Psycholog rodzinny może pomóc nie tylko poprzez pracę z osobą, która ma problem (np. gdy dziecko ma kłopoty w szkole), ale oceni i pomoże usprawnić komunikację oraz relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny. Pomocne będzie także zrozumienie przez wszystkich członków rodziny, że wszystkie zachowania wpływają na działania poszczególnych osób w małej grupie, jaką jest rodzina, a także odwrotnie- stan jednej osoby może wpływać na relacje między wszystkimi jej członkami.

Psycholog rodzinny pomaga w zachowaniu zdrowego układu w jednostce rodzinnej, tak, by każdy z jej członków czuł się ważny i traktowany z szacunkiem i empatią przez innych członków rodziny.

W jakich sytuacjach pomocny będzie psycholog rodzinny?

Jest wiele sytuacji, które wpływają na życie rodziny- są nimi m.in. wszelkie kryzysy i zmiany. Każde z takich wydarzeń może mieć silne oddziaływanie na relacje między wszystkimi członkami rodziny.

Pomoc psychologa rodzinnego będzie szczególnie ważna w przypadku:

  • zmiany w rodzinie (np. rozwód, separacja, śmierć bliskiej osoby)
  • kłopotów wychowawczych
  • trudnościach w okresie dorastania dzieci i nastolatków (okresy buntu i oznaczania swoich granic)
  • zdiagnozowania chorób i zaburzeń psychicznych u któregoś z członków rodziny
  • zaburzeń odżywiania
  • adopcji
  • doświadczania emocji, które wpływają na funkcjonowanie rodziny po traumatycznych wydarzeniach
  • nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
  • przemocy domowej

Jak wygląda spotkanie z psychologiem rodzinnym?

Psycholog rodzinny może prowadzić psychoterapię dla rodziców wraz dziećmi- niezależnie od tego, czy są to małżeństwa, związki hetero- czy też homoseksualne, żyjące w nieformalnych związkach. Psycholog rodzinny jest bezstronny- jego rola nie polega na przyznaniu racji jednemu z członków rodziny. Terapia rodzinna zwykle dąży do zrozumienia przez każdą osobę, która funkcjonuje w danym systemie rodzinnym sposobu, w jaki reszta jej członków postrzega funkcje rodzinne, a także do trwałej zmiany na lepsze w komunikacji oraz wyznaczaniu jasnych granic i zasad.

Spotkania odbywają się wspólnie, całą rodziną, gdzie każdy ma szansę przedstawić swój punkt widzenia. Forma terapii rodzinnej jest zależna od indywidualnych potrzeb danej rodziny- nie ma ścisłego schematu. Każda rodzina jest inna, boryka się z różnymi problemami, dlatego pomoc psychologa rodzinnego może różnić się w poszczególnych przypadkach.

Psycholog rodzinny w Warszawie

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ośrodkami, które znajdują się w kilku punktach w Warszawie, a także w Szczecinie. Nasi specjaliści doradzą, jaka forma pomocy będzie najodpowiedniejsza w danym przypadku. W każdym z naszych ośrodków dostępna jest zarówno pomoc całej rodzinie, w formie konsultacji psychologicznych, jak i psychoterapii rodzinnej oraz systemowej. Możliwa jest także konsultacja pod kontem diagnozy i dalszego leczenia konkretnych problemów psychicznych, które mogą wpływać na całą rodzinę.

W Warszawie zapraszamy do naszych punktów na Ursynowie, Gocławiu, Konstancin-Jeziorna, Wilanów, a dwa z naszych centrów znajdują się w Centrum Warszawy.

W każdym z naszych ośrodków zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczną w szerokim zakresie pomocy rodzinie oraz indywidualnym osobom.