Blog

Na czym polega biseksualizm? Jak rozpoznać biseksualistę?


Biseksualność to orientacja seksualna, objawiająca się odczuwaniem popędu płciowego, emocjonalnego oraz romantycznego do osób tej samej i odmiennej płci. Osoba biseksualna wybierając partnera, nie zwraca większej uwagi na wygląd i płeć. Dla biseksualisty ważniejsze są cechy charakteru, osobowość i zachowanie partnera. Jak rozpoznać biseksualistę? Czym osoby biseksualne różnią się od homoseksualistów? Czy biseksualizm można wyleczyć?

Czym jest biseksualizm?

Biseksualizm określa orientację seksualną, która charakteryzuje się odczuwaniem pociągu seksualnego do osób tej samej oraz odmiennej płci. Warto zaznaczyć, że biseksualista, który odczuwa pociąg do osoby tej samej płci, nie wciela się w rolę płci odmiennej. Ludzie biseksualni potrafią tworzyć szczęśliwe związki, nawet z osobami tej samej płci. Według badanych wpływ na rozwój biseksualizmu mogą mieć czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Biseksualizm nie należy postrzegać w kategorii jednorazowego epizodu, czy czegoś krótkotrwałego. Na czym polega biseksualizm? Jak rozpoznać biseksualistę?Tego rodzaju orientacja seksualna jest trwała. Biseksualista, wybierając partnera nie kieruje się wyglądem, ani płcią. Zwraca uwagę na wyższe wartości. Przyjmuje się, że na świecie żyje 2-2,5% biseksualistów. Biseksualizm ma swój symbol w postaci dwóch trójkątów, które na siebie nachodzą. Jeden trójkąt ma kolor różowy i symbolizuje osoby homoseksualne, a drugi fioletowy będący symbolem osób heteroseksualnych.

Biseksualista – kto to jest?

Osoba biseksualna, czyli pragnąca stworzyć romantyczną więź z osobą niekoniecznie płci przeciwnej. Biseksualista nie zwraca większej uwagi na płeć partnera, potrafi kochać zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Biseksualista nie jest osobą, która jest niezdecydowana seksualnie. W  wypadku biseksualizmu bardziej zwraca się uwagę na elastyczność podczas wyboru partnera. Biseksualista, gdy się zakocha, potrafi stworzyć szczęśliwy związek, oparty na miłości i wierności. Takie osoby często tworzą związki z heteroseksualistami oraz z homoseksualistami. Zdarzają się sytuacje, w których osoba biseksualna ukrywa swoją prawdziwą orientację seksualną, gdy tworzy związek z osobą płci przeciwnej, uznającą się za heteroseksualną. Biseksualiści o swojej orientacji dowiadują się zazwyczaj w młodzieńczych latach. Zdarza się, że o swoją prawdziwą orientację seksualną, biseksualista odkrywa w dojrzałym wieku.

Biseksualizm objawy

Czy biseksualizm objawia się trudnością w określeniu preferencji seksualnych? Nie. Osoby biseksualne poszukując partnera życiowego skupiają się na ważniejszych czynnikach, niż płeć. Podczas poszukiwań tej właściwej osoby, mogą zauroczyć się osobą raz jednej, innym razem drugiej płci. Początkowo może to być frustrujące oraz prowadzić do pojawienia się uczucia wyobcowania. Warto zwrócić uwagę, że biseksualizm nie ogranicza się jedynie do preferencji seksualnych. Zdarza się, że osoby, które odczuwają podniecenie seksualne w relacji z osobą tej samej, całkowicie odrzucają myśl o stworzeniu związku z taką osobą. Świadomi biseksualiści są osobami bardzo emocjonalnymi i wrażliwymi na uczucia i potrzeby partnera. Osoby biseksualne są czułe i opiekuńcze.

Kto jest bardziej biseksualny? Kobiety, czy mężczyźni?

Według statystyk większość biseksualistów stanowią kobiety. Dlaczego tak jest? Kobiety są bardziej emocjonalne, niż mężczyźni. Często wiążą się z mężczyznami, którzy nie są w ich guście, ale mają ciekawą osobowość. Uczuciowość i emocjonalność czasem staje się najważniejszym kryterium doboru partnera. Płeć i wygląd nie jest najważniejsza. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż biseksualizm nie jest krótkotrwały, a oznacza stałą orientacją seksualną. Biseksualizm ma podłoże genetyczne. Biseksualne kobiety nie zmieniły orientacji seksualnej w momencie napotkania trudności w znalezieniu właściwego partnera życiowego.

Biseksualizm – popularne mity

O innych orientacjach seksualnych zaczęto mówić głośno dopiero od niedawna. Brak właściwej wiedzy na temat osób biseksualnych doprowadziło do powstania wielu mitów. Takie nieprawdziwe informacje cały czas krążą i często odpowiadają za złą sławę osób biseksualnych. Jakie są najbardziej popularne mity, które nie mają nic wspólnego z prawdą i  dotyczą biseksualistów?

  • Odczuwanie pociągu seksualnego do obu płci na tym samym poziomie – Wielu biseksualistów jest bardziej zainteresowanych jedną płcią. Intensywność pociągu zależy od danego człowieka.
  • Biseksualiści są rozwiąźli – Orientacja biseksualna nie jest równoznaczna z rozwiązłością. Biseksualista nie musi być człowiekiem aktywnym seksualnie. Biseksualizm daje osobom tej orientacji pewną elastyczność w poszukiwaniach partnera życiowego. Biseksualistki i biseksualiści potrafią tworzyć szczęśliwe związki oparte na wierności.
  • Każda kobieta ma w sobie biseksualny gen – Choć większość biseksualistów stanowią kobiety, to istnieją panie, które są całkowicie heteroseksualne lub homoseksualne.
  • Biseksualny, czyli niezdecydowany – Biseksualność w żadnym wypadku nie oznacza niezdecydowania. Osoby tej orientacji, nie przykładają nadmiernej uwagi do płci partnera. Zwracają natomiast uwagę na jego zachowanie, cechy charakteru i osobowość. Płeć takiej osoby, nie ma większego znaczenia.
  • Biseksualista związany z osobą przeciwnej płci, przestaje być bi – Biseksualizm odnosi się do orientacji seksualnej, a nie danego związku. Związanie się z osobą płci przeciwnej nie wpłynie na zmianę orientacji. Nie oznacza to jednak, że biseksualista będzie zdradzał partnera i szukał okazji do obcowania z osobą tej samej płci.

Orientacja bi, a homoseksualizm

Osoby biseksualne często mylone są z homoseksualistami. Czy biseksualista, który żyje z osobą tej samej płci, jest homoseksualistą? Nie. Homoseksualista odczuwa pożądanie oraz emocjonalne przywiązanie do osoby tej samej płci. Biseksualista nie zwraca uwagi na płeć podczas poszukiwań partnera. Wygląd oraz płeć partnera pozostaje mu obojętna. Jeśli osoba biseksualna znajdzie partnera przeciwnej płci i stworzy z nią satysfakcjonujący i szczęśliwy związek, nie interesuje się już osobami tej samej płci. Biseksualiści i homoseksualiści nie są od początku przekonani o swojej orientacji seksualnej. Swojej orientacji seksualnej zaczynają być świadomi w młodzieńczych latach, a w przypadku biseksualizmu nawet w wieku dojrzałym. Biseksualizm podobnie jak homoseksualizm nie cieszy się akceptacją społeczną. Osoby takie są poniżane, szykanowane, często nawet bite. Choć są to zupełnie różne orientacje seksualne, osoby te borykają się z podobnymi problemami. Biseksualiści oraz homoseksualiści ze względu na powszechny brak akceptacji zmagają się z problemami natury psychicznej takimi jak lęki, nerwice oraz depresja.

Biseksualizm pomoc psychologiczna

Biseksualizmu się nie leczy ponieważ jest to orientacja seksualna. Jakiej pomocy szukają zatem biseksualiści w gabinecie psychologa? Jak wspomniano wyżej biseksualiści, podobnie jak homoseksualiści często mierzą się z brakiem akceptacji. Wiele osób tej orientacji spotyka się z dyskryminacją, wyszydzaniem, a nawet tępieniem. Tego rodzaju odrzucenie może w wielu osobach powodować stany lękowe, nerwicę oraz depresję. Biseksualiści, którzy nie radzą sobie z odtrąceniem dopuszczają się zachowań autoagresywnych – samookaleczenia się, prób samobójczych. Takim osobom potrzebna jest specjalistyczna pomoc psychologiczna. Biseksualiści należą do osób bardzo emocjonalnych. Często cierpią z powodu braku pewności siebie oraz niskiego poczucia własnej wartości. Psychoterapia pomoże takiej osobie odzyskać wiarę w siebie i własne możliwości, co pomoże w walce z dyskryminacją.

Biseksualiści często zdają sobie sprawę ze swojej orientacji seksualnej dopiero w dorosłym wieku. Kiedy wreszcie zaczynają zdawać sobie sprawę, że odczuwają pociąg seksualny do osoby tej samej płci, nierzadko wpadają w panikę. Odkrycie swojej prawdziwej orientacji seksualnej może być traumatycznym przeżyciem. Psychoterapia pomoże takim osobom zaakceptować siebie. Dzięki psychoterapii biseksualista nabierze również pewności siebie, niezbędnej do przekazania tej informacji swoim bliskim. W niektórych wypadkach może to być bardzo ciężkie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które odebrały konserwatywne i surowe wychowanie oraz osób pochodzących z religijnych rodzin.

Szukając właściwego psychoterapeuty dla biseksualisty, warto rozglądać się za osoba przyjazną  LGBT. Odpowiednio dobrany specjalista rozumie problemy, z jakimi borykają się osoby innej orientacji płciowej. Znajomość specyfiki problemów tej grupy osób zwiększa szanse na udzielenie właściwej pomocy i wsparcia biseksualistom.

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online

Skomentuj