Leczenie nerwicy

Nerwica leczenie i objawy

Leczenie nerwicy nie jest łatwą sprawą. Lęk to objaw dominujący w takich zaburzeniach psychicznych jak nerwica. Przyczyną jej powstawania mogą być nierozwiązane lub nieuświadomione konflikty wewnętrzne. Wpływ na jej pojawienie się może mieć także deficyt opieki rodzicielskiej w dzieciństwie lub doznany, a nieprzepracowany uraz (trauma). Bardzo często skutkiem nerwicy jest zaniżone poczucie własnej wartości albo utrata radości z życia. Nierzadko też przekłada się ona na nadmierne zaangażowanie w pracę lub odwrotnie – na spadek aktywności zawodowej. Nerwica powoduje też wypadania z ról społecznych i rodzinnych oraz nadużywania środków farmakologicznych lub używek. Doprowadza także do izolowania się w domu lub nawet samobójstwa. Osoby, które cierpią na to schorzenie, nadmiernie koncentrują uwagę innych na sobie i swoich dolegliwościach. Mają też tendencję do uzależniania się od innych osób.

Nerwica Objawy

Zaburzenie nerwicowe dotykają ciała, emocji i zachowania. Dlatego objawy nerwicy można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

  • somatyczne – czyli odczuwane bóle i dolegliwości związane ze zwiększonym napięciem wewnętrznym, takie jak np. bóle i zawroty głowy, bóle żołądka, kręgosłupa, kołatanie serca, drżenie kończyn, nagłe uderzenia gorąca, zaburzenia równowagi i seksualne, bezsenność. Mogą pojawiać się w sytuacjach stresowych, jak również bez większego powodu;
  • dotyczące sfery poznawczej – w tym przypadku są to zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, natrętne myśli, przymus powtarzania tych samych czynności, zmiany w postrzeganiu rzeczywistości;
  • powstające w sferze emocji – których przykładem może być nieuzasadniony lęk, niepokój, napady paniki, ogólne przygnębienie, apatia, brak motywacji, poirytowanie.

Rodzaje nerwicy

Aby zająć się właściwym leczeniem nerwicy trzeba ją dokładnie zdiagnozować. Występuje bowiem pod kilkoma rodzajami:

  1. nerwica lękowa – częściej dotyka kobiet, ale także dzieci i osoby dorosłe. Może być spowodowana czynnikami biologicznymi, osobowościowymi lub być reakcją na trudne życiowe wydarzenia. W tym przypadku głównym objawem jest lęk, który pojawia się w różnych sytuacjach i z różnym natężenie. Ten rodzaj nerwicy może się też często łączyć z zaburzeniem jedzenia, depresją i różnego rodzaju uzależnieniami;
  2. nerwica natręctw – to z kolei zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli takie, w których dominują natrętne myśli oraz towarzyszące im przymusowe zachowania. Osoby, które na nią cierpi, zdają sobie sprawę z tego, że pojawiające się myśli i zachowania są nieracjonalne, jednak wykonują je z powodu silnego lęku. Natręctwa mogą dotyczyć: myśli (np. o przemocy, obawy o swoje zdrowie) i zachowań (które realizowane są w celu uniknięcia sytuacji, jakie mogłyby się wydarzyć, jeśli dana czynność nie zostanie wykonana);
  3. nerwica depresyjna (lękowo-depresyjna) – poza objawami nerwicowymi występuje także smutek, apatia, przygnębienie, spowolnienie lub zahamowanie psychoruchowe. Często określana jest przez pacjentów jako nerwica lub depresja;
  4. fobia – to uporczywy lęk przed określonymi zjawiskami, przedmiotami. Osoba, która go doświadcza, ma świadomość jego nieracjonalności i wie, że dany obiekt nie stanowi dla niej realnego zagrożenia. Wyróżnia się fobię specyficzną (związane są z lękiem przed m.in.: zwierzętami, obiektami, przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach, krwią), sytuacyjną (np. lęk przed zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych), społeczną (czyli lęk dotyczący różnych sytuacji społecznych, kontaktów z innymi ludźmi np. unikanie wystąpień publicznych, jedzenia i picia w miejscach publicznych, trudności z wykonywaniem pracy w towarzystwie innych osób).

Leczenie nerwicy

W Warszawie leczenie nerwicy może zaproponować nasze centrum psychologiczne. Najskuteczniejszą metodą każdego z tych przypadków jest psychoterapia. Pacjent ma wówczas szansę uświadomić sobie indywidualne przyczyny powstania zaburzeń lękowych i przerwać mechanizm tzw. błędnego koła. W czasie terapii uczy się dostrzegać wzorce swojego myślenia i zachowania, które wpływają na to, że odczuwa lęk. Leczenie nerwicy opera się wówczas na zmianie sposobu myślenia na bardziej realistyczny i skupiony na rozwiązaniu problemu. Często pomaga również stopniowe stawanie twarzą w twarz z sytuacją wywołującą lęk. W niektórych przypadkach leczenia nerwic dodatkowo stosuje się jeszcze farmakoterapię, aby w ten sposób ulżyć pacjentowi w odczuwanych dolegliwościach. Wówczas wykorzystywane są najczęściej dwie grupy leków: przeciwlękowe i leki nasenne o krótkotrwałym, doraźnym działaniu oraz leki przeciwdepresyjne.

Leczenie nerwic jest leczeniem długoterminowym z tego względu, że ich objawy mają tendencje do nawracania. Dlatego tylko przyjmowanie zaleconego leku i zaangażowanie w proces psychoterapeutyczny przez dłuższy okres może dać efekty. Wiele też zależy od indywidualnych problemów i możliwości pacjenta.

Leczenie newrwicy
Nerwica

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online