osobowość z pogranicza (borderline)

Czym są zaburzenia osobowości typu borderline?

Osoby cierpiące na zaburzenie osobowości z pogranicza porównują swój stan zwykle do jazdy na emocjonalnej karuzeli- nie tylko z powodu swoich niestabilnych stanów emocjonalnych czy też trudnych relacji z innymi, ale także w związku ze swoim chwiejnym poczuciem własnej osobowości. Obraz siebie, cele, a nawet to, co dana osoba uważa za atrakcyjne lub nie, zmienia się bardzo często, powodując poczucie dezorientacji oraz braku stabilności.

Przyczyny

Nie można określić jednoznacznej przyczyny powstawania tego zaburzenia, zwykle jest to kombinacja wielu czynników. Możliwe, że po części odpowiedzialne są za to czynniki genetyczne, a także chemiczne oraz strukturalne zmiany w mózgu (zaburzone wydzielanie serotoniny, odpowiedzialnej między innymi za poczucie szczęścia i spełnienia). Zaburzenie to może być także spowodowane zaniedbaniem emocjonalnym w okresie dzieciństwa, byciem ofiarą przemocy, a także nieprawidłowym relacjom z jednym lub obydwojgiem z rodziców.

Objawy

Najczęściej występujące objawy to:

-niestabilność emocjonalna
– zaburzone wzorce myślenia oraz postrzegania
– impulsywne zachowania
– intensywne, ale mało stabilne związki emocjonalne z innymi

Ludzie żyjący z zaburzeniem osobowości typu borderline mają wyjątkowo rozwiniętą wrażliwość. Można porównać to do odkrytego zakończenia nerwowego: małe, błahe wydarzenia wywołują bardzo silną, nieadekwatną reakcję. Osoby te, raz wytrącone z równowagi, mają trudności z uspokojeniem się. Łatwo zrozumieć, że tak silne emocjonalne poruszenie oraz zmienność, a także niska zdolność do samouspokojenia, prowadzą często do gwałtownego i impulsywnego zachowania. Bardzo trudne jest dla nich zapanowanie nad sobą oraz trzeźwe, logiczne myślenie. Osoby te mogą powiedzieć krzywdzące słowa w stosunku do innych, mogą także zachowywać się w niebezpieczny lub niewłaściwy sposób. Po uspokojeniu się i wyhamowaniu, odczuwają one ogromne poczucie winy oraz skruchę z powodu swoich reakcji. Jest to trudne dla osób bliskich, jednak szczególnie dotkliwe jest to dla samych chorych, którzy nie potrafią poradzić sobie ze swoimi stanami i reakcjami, czują się wobec nich bezsilni.

Leczenie

Osobowość borderline, czyli tak zwana osobowość z pogranicza lub pograniczne zaburzenie osobowości, jest uleczalna. Medycyna udowadnia, że osobowość borderline ma lepsze prognozy długoterminowe niż np. depresja lub zaburzenia afektywno-dwubiegunowe. Wymaga to jednak specjalistycznego podejścia do problemu oraz dużego nakładu pracy ze strony pacjenta. Podstawą tych założeń jest fakt, że większość osób z zaburzeniem osobowości typu borderline funkcjonuje zdecydowanie lepiej, gdy podjęte są właściwe kroki w leczeniu, wspomagane psychologicznym wsparciem. Leczenie wiąże się z zerwaniem z dysfunkcyjnymi wzorcami myślenia i zachowania, które powodują tę dolegliwość. Nie jest łatwo zmienić nawyki pielęgnowane przez większość życia, jednak jest to możliwe. Wybór innego zachowania w danym momencie wymaga zatrzymania się, refleksji i podjęcia działania innego niż dotychczasowe. Stworzenie tych nowych nawyków oraz utrzymanie ich jest możliwe- dzięki psychoterapii, wsparciu psychologicznemu, a także farmakologii. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu, możliwe jest utrzymanie emocjonalnej równowagi oraz kontrola zachowania.