Depresja poporodowa

Czym jest depresja poporodowa?

Chwile po narodzinach dziecka dla większości kobiet są okresem pełnym ekscytacji, radości oraz satysfakcji życiowej. Jednakże dla kobiet cierpiących z powodu depresji poporodowej ten czas jest zdecydowanie trudny i stresujący. Depresja poporodowa związana jest ze zmianami zachodzącymi w życiu kobiety po urodzeniu dziecka. Określa ona zakres tych zmian, których doświadcza wiele młodych matek. Według badań, depresja poporodowa od około 13% do 30% kobiet, co jest stosunkowo wysokim wynikiem.

Przyczyny depresji poporodowej

Powodów wystąpienia depresji jest wiele-  zmiany hormonalne, wysoki poziom stresu,  zmiana stylu życia. Depresja poporodowa częściej dotyka kobiety, które wcześniej miały za sobą epizody depresji. Także kobiety, które macierzyństwo postrzegały w wyidealizowany sposób, po zderzeniu z mniej „idealną” rzeczywistością. Mają trudności z doścignięciem narzuconych sobie wyobrażeń. Brak wsparcia ze strony bliskich, a także presja społeczna, by być „perfekcyjną” mamą, wzmaga poczucie bezsilności. Trudny przebieg ciąży oraz poród z komplikacjami także mogą przyczyniać się do zwiększenia ryzyka wystąpienia depresji poporodowej.

Objawy depresja poporodowa

– obniżony nastrój
– zaburzenia snu
– obsesyjne myśli wokół dziecka
– płaczliwość
– obniżona samoocena
– zaburzone poczucie więzi relacyjnej z dzieckiem
– spadek energii
– utrzymujące się uczucie zmęczenia
– poczucie bezsilności
– poczucie winy
– nagły spadek lub wzrost masy ciała

Depresja poporodowa a klasyczna depresja

Większość objawów depresji poporodowej jest charakterystyczna dla typowych cech „klasycznej” depresji (patrz: depresja KLIK). Jednak z racji szczególnego czasu, część z objawów trudno jest odróżnić od zmian w życiu kobiety związanych z narodzinami dziecka. Zaburzenia snu mogą być spowodowane jedynie częstymi pobudkami dziecka, utrata wagi ciała jest naturalnym procesem w okresie połogu, a obniżona chęć do współżycia seksualnego jest wynikiem zmęczenia oraz wahaniami hormonalnymi. Dlatego też do objawów depresji poporodowej dołączane są także symptomy związane z relacją z dzieckiem- nadmierna obawa o jego życie i zdrowie, niezwiązana z jego faktycznym stanem, a także słabsza więź z dzieckiem. Oznaką depresji poporodowej jest też krążenie myślami wokół krzywd wyrządzanych dziecku (np. z powodu zaniedbania), poczucie winy, które wynika z oczekiwań wobec entuzjazmu kobiety odnośnie nowej roli, którą wypełnia, a do której nie czuje się gotowa. Warto zaznaczyć różnicę między tzw. „baby-blues”, czyli smutkiem poporodowym, który występuje kilka dni po porodzie i utrzymuje się nie dłużej niż 4 tygodnie. Smutek poporodowy dotyka około 80% kobiet i ustępuje samoistnie, gdyż w głównej mierze zależy od wahań hormonalnych związanych z porodem.

Leczenie depresji poporodowej

Depresję poporodową można wyleczyć przy pomocy psychoterapii- zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Bardzo często młode matki, poprzez kontakt z innymi kobietami w podobnej sytuacji, stopniowo zaczynając oceniać swoją sytuację mniej rygorystycznie, patrzą na siebie łaskawszym okiem, dostrzegając, że problemy, z którymi się borykają, nie dotyczą tylko ich. Poczucie osamotnienia, a także poczucie winy zmniejsza się, a możliwość kontaktu z inną dorosłą osobą (a nie tylko ze swoimi dziećmi) poprawia ogólny stan psychiczny. Czasem jednak stan chorej jest na tyle poważny, że konieczne jest również leczenie farmakologiczne, a w skrajnych przypadkach nawet hospitalizacja.

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online