Fobie społeczne rodzaj zaburzeń lękowych

Czy jest fobia społeczna?

Fobia społeczna to zaburzenia lękowe charakteryzujące się występowaniem lęku przy specyficznych lub czasem przy wszystkich sytuacjach społecznych. Objawiają się lękiem i dyskomfortem dotyczącym bycia wyśmianym, zawstydzonym, poniżonym i odrzuconym w sytuacji społecznej. 

Ludzie dotknięci tym zaburzeniem starają się unikać wszelkich sytuacji społecznych lub podchodzą do nich z wielkim lękiem. Uczucia te mogą nasilać się nawet na samą myśl o wszelkich społecznych kontaktach. Często łączy się z fizycznymi objawami. Osoba dotknięta fobią społeczną zwykle jest przekonana, że objawy zostaną zauważone przez innych i jeszcze bardziej się skompromituje w ich oczach. Strach ten powoduje trudności w codziennym funkcjonowaniu i utrzymuje się powyżej 6 miesięcy. 

Fobia społeczna objawy

Objawy fobii społecznej to m.in.:

– poczucie dużego zawstydzenia i braku pewności siebie w kontaktach z innymi

– lęk wynikający z poczucia bycia obserwowany i ocenianym przez innych

– nieśmiałość w przypadku normalnych sytuacji społecznych 

– fizyczne objawy: czerwienienie się, poczucie omdlenia, wymiotów, nadmierna potliwość) 

Typowe przykłady to ogromny lęk przed wystąpieniami publicznymi, poznawaniem nowych ludzi lub piciem czy też jedzeniem w miejscu publicznym.

Fobia społeczna leczenie

Fobie społeczne leczy się głównie za pomocą psychoterapii. Pomaga ona w złagodzeniu objawów lęku w przypadku kontaktów z innymi. Psychoterapeuta pomaga w ustaleniu przyczyn lęku, a następnie pracuje z nami nad zmianą szkodliwego sposobu myślenia. Korzystne w przypadku fobii społecznej będzie także podjęcie psychoterapii grupowej, która będzie jednocześnie uczyła, w jaki sposób powinny odbywać się relacje międzyludzkie. Dzięki temu pacjentowi będzie łatwiej zauważyć własne problemy. Dostrzeże także, że wiele osób ma podobne trudności w komunikacji, a także nauczy się, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach. Warto także podejmować wysiłek, by przełamywać swój strach przed kontaktami z innymi. Drobne sukcesy będą stopniowo udowodniać, że nasz lęk nie był uzasadniony. Jednakże, w wielu przypadkach podjęcie psychoterapii jest koniecznością. Możliwe jest także włączenie leczenia farmakologicznego. Ma ono na celu głównie zmniejszenie objawów fizycznych, występujących w przypadku fobii społecznej.

Fobia społeczna

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online