Leczenie i opieka specjalisty

W przypadku wielu zaburzeń psychicznych, niezbędna jest pomoc specjalisty. Zwykle w przypadku problemów, kiedy nie jest wymagana hospitalizacja, pacjenci z powodzeniem mogą dalej prowadzić normalny tryb życia, jedynie wspomagany regularną psychoterapią. W przypadku chronicznych chorób, a także łagodnych stanów niektórych zaburzeń, konieczna jest kompleksowa i regularna opieka psychoterapeutyczna.
Psychoterapia ma naukowo udowodnioną skuteczność leczniczą w przypadku wielu form zaburzeń, często jest oceniana na równi z leczeniem farmakologicznym. Jednakże w dużej ilości przypadków, leczenie pacjenta odbywa się zarówno w gabinecie psychoterapeutycznym, jak i pod kontrolą psychiatry. Dobór odpowiednich leków i stosowanie się do zaleceń lekarza w połączeniu z regularną psychoterapią, dają duże szanse na wyleczenie zaburzeń oraz normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W wielu przypadkach najważniejsza jest motywacja pacjenta.