Leczenie depresji

Leczenie depresji

Ważne jest szybkie rozpoznanie i leczenie depresji. Choroba taka jak depresja sieje duże spustoszenie w subiektywnym przeżywaniu siebie. Izoluje człowieka z życia społecznego i może doprowadzić nawet do śmierci. Nie ma jednego wieku – może dotknąć każdego i powrócić w każdej chwili.

Objawy depresji:

 • smutek,
 • przygnębienie,
 • zmniejszenie zainteresowania rzeczami, które wcześniej budziły ciekawość, zaangażowanie i dawały przyjemność z ich wykonywania,
 • kłopoty ze snem – bezsenność lub nadmierna senność,
 • zmęczenie,
 • apatia,
 • brak motywacji do działania,
 • zaniżone poczucie własnej wartości,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • obniżenie sprawności myślenia,
 • rozmyślanie o śmierci,
 • myśli samobójcze,
 • zaburzenia w koncentracji,
 • spadek libido – mniejsze zainteresowanie seksem,
 • spowolnienie lub podniecenie ruchowe
 • nieuzasadnione poczucie winy
 • podwyższona, lub obniżona reaktywność emocjonalna,
 • skłonność do irytowania się,
 • złość,
 • koncentrowanie się na uczuciach depresyjnych.

Jeśli co najmniej przez dwa tygodnie utrzymują się tego typu istotne zmiany w zachowaniu danej osoby, wówczas można mówić o tym, że jest depresja. Wtedy jest najlepszy czas na leczenie depresji.

Rodzaje depresji

Klasyfikowana jako zaburzenie nastroju depresja może występować w różnych postaciach. Wymienić można takie rodzaje depresji jak m.in.:

Nawracająca – to stan, w którym dochodzi cyklicznie do powtarzających się epizodów depresji bez objawów wzmożonego nastroju i zwiększonej energii w przeszłości. Może to wynikać z czynników biologicznych (tzw. depresja endogenna) lub być skutkiem stresującego wydarzenia (tzw. depresja egzogenna lub reaktywna) np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód itd.;

Poporodowa – pojawia się około trzech miesiące po porodzie i może potrwać do pół roku. Na przykład do jej charakterystycznych objawów należą m.in.: bezsenność, ubytek masy ciała, przesadne zamartwianie się stanem zdrowia dziecka, które nie choruje, osłabienie więzi z dzieckiem, obsesyjne myślenie na temat skrzywdzenia dziecka oraz zabicia go, prowadzące do podjęcia działań w tym zakresie. Przyczyną tego typu depresji są głównie czynniki środowiskowe i psychologiczne, wcześniejsza depresja poporodowa lub inne epizody depresyjne;

Sezonowa – zwana także sezonowym zaburzeniem afektywnym (SAD). Różni się od depresji klinicznej i pojawia się zwykle cyklicznie, jesienią lub zimą, a ustępuje wiosną lub latem. Charakteryzuje się m.in. zaburzeniami nastroju, doświadczaniem poczucia smutku, przygnębienia i beznadziejności, a także sennością, dużym apetytem, wyraźnym brakiem energii, apatią, lękiem, drażliwością;

Psychotyczna – dotyczy osób chorujących na ciężką depresję, które mogą stracić kontakt z rzeczywistością i doświadczyć psychozy. Wtedy pojawiają się wówczas u nich omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją) lub urojenia (fałszywe przekonania, które nie są współdzielone przez innych), przekonanie, że są obserwowane itd.;

Dwubiegunowa – to inaczej zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenie maniakalno-depresyjne, psychoza maniakalno-depresyjna, depresja dwubiegunowa. Jest to zaburzenie, które charakteryzuje się cyklicznymi, naprzemiennymi epizodami manii, depresji i stanu pozornego zdrowia psychicznego. Bodźcem do jej uaktywnienia się może być np. trudne dzieciństwo, wysoka podatność na stres, nieumiejętność wyrażania uczuć.

Leczenie depresji

Schorzenie takie jak depresja można i powinno się leczyć, bo sama nie przeminie. Dotyka ona bardzo wielu ludzi, co również zauważamy, prowadząc nasze centrum psychologiczne w Warszawie. Jeśli nie podejmie się w odpowiednim czasie leczenia depresji, czyli nie wprowadzi się psychoterapii i farmakoterapii, to wówczas może dojść do tragedii. Gdy jednak wcześnie rozpozna się zaburzenia depresyjne, a osobie na nie cierpiącej udzieli się specjalistycznej pomocy, to wówczas można znacznie poprawić funkcjonowanie pacjenta na różnych płaszczyznach życia.

Leczenie depresji, jakie oferujemy w naszym gabinecie w Warszawie, opiera się na psychoterapii. Wcześniej ma miejsce konsultacja psychologiczna oraz zapoznanie się z historią choroby pacjenta, oraz jego sytuacją osobistą. Oceniany jest również stopień nasilenia depresji oraz wykonana analiza czy trzeba problem skonsultować jeszcze z lekarzem psychiatrą. Następnie podejmowane jest indywidualne działania terapeutyczne, ustalane pod kątem potrzeb, celów i możliwości pacjenta.

Warto pamiętać o tym, że depresja to nie słabość i wstydliwy problem. Jest jedną z chorób, które dotykają współczesne społeczeństwo. Można jednak sobie z nią poradzić, decydując się na leczenie depresji np. w naszym gabinecie w Warszawie.

Leczenie depresji

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online