Nasze usługi

Psycho Care

Nasi terapeuci posiadają duże doświadczenie w pracy
psychoterapeutycznej i psychologicznej. Dzięki ich
różnorodności i odmienności stworzyliśmy możliwość
dobierania terapeuty do pacjenta. Tym właśnie staramy
się wyróżniać z pośród innych placówek. Relacja
psychoterapeutyczna jest jednym z najbardziej istotnych
czynników podczas terapii. Wiemy, że odpowiednie
dopasowanie osoby może być kluczowe.

Psychoterapia