Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe diagnozuje się u 10% populacji ludzkiej. Osoby cierpiące z powodu zaburzeń lękowych, borykają się równocześnie z innymi chorobami o podłożu psychicznym (depresja, uzależnienia). Zaburzenia lękowe można, a nawet trzeba leczyć. Zbagatelizowana choroba rozwija się, a nasilające się objawy obniżają komfort życia chorego. Tego rodzaju zaburzenia oprócz dolegliwości psychicznych, powodują pojawienie się somatycznych objawów choroby. Lęki dotykają nie tylko dorosłych, ale również dzieci.

Istnieje wiele przyczyn odpowiedzialnych za rozwój tego typu zaburzeń. Przyczyn niektórych zaburzeń lękowych, można doszukiwać się w genetyce. Inne mogą być wynikiem konkretnych wydarzeń życiowych, czy sytuacji, w jakiej znalazł się chory. Tego rodzaju lęki wywołane są zazwyczaj poprzez traumatyczne przeżycia jak gwałt, przeżycie katastrofy lub wypadku, uczestniczenie w napadzie. Stany lękowe objawiają się w różny sposób, wszystko uwarunkowane jest od czynnika odpowiedzialnego za pojawienie się lęku. Zazwyczaj chory cierpi z powodu silnego strachu, ataku paniki i zdezorientowania. Przeżywanie stanów lękowych może wiązać się z pojawieniem się objawów somatycznych. Chory wówczas cierpi z powodu:

  • duszności
  • nadmiernej potliwości
  • drżenia kończyn
  • uczucia ścisku w gardle
  • bólu w klatce piersiowej
  • zaburzeń rytmu serca
  • zawrotów głowy
  • bólu brzucha

Osoba doświadczająca lęków często jest nierozumiana przez otoczenie. Jej lęki i obawy, są krytykowane, a nawet wyśmiewane, co jedynie wzmaga u chorego poczucie niezrozumienia i potęguje strach. Dotyczy to zwłaszcza stanów lękowych wywoływanych przez fobie. Chory chcąc uwolnić się od czynnika wywołującego u niego strach i ataki paniki, często izoluje się od społeczeństwa. Takie zachowanie z kolei staje się przyczyną innych chorób, na przykład depresji.

Bliscy, którzy zauważą niepokojące sygnały wskazujące na doświadczanie lęku, powinni szybko zareagować. W pierwszej kolejności należy zbliżyć się do chorego i wysłuchać go, nawet jeśli doświadczany przez niego strach będzie wydawał się absurdalny. Kolejnym krokiem powinno być udzielenie pomocy w odnalezieniu specjalisty, który zajmie się leczeniem schorzenia. Podjęcie leczenia przez osobę cierpiącą z powodu lęków, daje szansę na podniesienie komfortu swojego życia, poprzez uwolnienie się od dręczących demonów.

Arachnofobia

Arachnofobia Paniczny lęk przed pająkami, czyli arachnofobia to specyficzne zaburzenie, które dotyczy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To fobia, która objawia się odczuwaniem obezwładniającego strachu przed wyżej wymienionym gatunkiem owadów. Arachnofobia, jak każde zaburzenie o charakterze lękowym, wymaga zastosowania odpowiedniej terapii. Słowo arachnofobia wywodzi się z języka greckiego. To zaburzenie lękowe o różnym stopniu nasilenia, […]

Moje dziecko nie chce chodzić do przedszkola

Posłanie dziecka do przedszkola jest stresującym wydarzeniem dla wielu matek. W życiu dziecka jest to również duża zmiana. Niestety nie wszystkie dzieci reagują na nową rzeczywistość z entuzjazmem. Co robić w wypadku gdy dziecko nie chce chodzić do przedszkola? Jakie są przyczyny takiej niechęci? Ratunku! Moje dziecko nie chce chodzić do przedszkola Wysłanie dziecka do [...]
Zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia psychotyczne – najczęstsze objawy i metody leczenia

Zaburzenia psychotyczne to choroby, którym towarzyszą specyficzne objawy psychiczne związane z dysfunkcjami mózgu. W stanach psychotycznych chory ma zniekształcony obraz rzeczywistości. Żywi niezgodne z rzeczywistością przekonania albo doznaje fałszywych wrażeń zmysłowych. Czym są zaburzenia psychotyczne? Zaburzenia psychotyczne to zakłócenia obrazu świata (percepcji i świadomości) spowodowane organicznymi zmianami w mózgu. W ich konsekwencji sposób myślenia chorych [...]
Fobie

Lęki i fobie

Na przestrzeni swojego życia, chyba każdy z nas doświadczył kiedyś uczucia lęku. Można powiedzieć, że jest on wpisany w naturę człowieka. Bez względu na to, czy został wywołany czynnikami natury somatycznej (na przykład problemami w obrębie układu sercowo-naczyniowego lub zaburzeniami hormonalnymi), czy też psychicznej, na kilka chwil jest on w stanie całkowicie znieść racjonalne postrzeganie [...]
Katatonia

Katatonia

We współczesnej literaturze przedmiotu katatonia opisywana jest jako zespół zaburzeń motorycznych, które prowadzą do ruchowego osłupienia lub nadmiernej pobudliwości. Jeszcze do niedawna, jej objawy klasyfikowane były jako podtyp schizofrenii (schizofrenia katatoniczna). Dzisiaj jednak, katatonia traktowana jest jako odrębny zespół o charakterze neuropsychiatrycznym, który towarzyszyć może różnym zaburzeniom. Na przykład, schizofrenii, upośledzeniu umysłowemu, chorobie metabolicznej lub [...]

Umów się do specjalisty:

+48 736 00 90 90 Zapisz się online