Poznaj nasz Zespół

Najlepsi Specjaliści

Nasz zespół

Olga Praśniewska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym oraz poznawczo behawioralnym. Dzięki temu mam dużą możliwość dostosowania metody pracy, do indywidualnych potrzeb pacjenta. Przyjmuję młodzież od 14 roku życia i dorosłych.

Dorota Łojewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych. Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym. Podczas wizyt w moim gabinecie jestem w pełni skoncentrowana na pacjencie i daje z siebie dużą ilość pozytywnej energii. Zachęcam do zapoznania się z moją osobą.

Agnieszka Przygodzka

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Na wizyty zapraszam  osoby od 16 roku życia. Oferuję terapię w podejściu integracyjny z naciskiem na część poznawczo-behawioralną. Zapraszam do zapoznania się z moim profilem.

Magda Musiałowska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą pracującym w podejściu integracyjnym. Cenię pracę z drugim człowiekiem. Wierzę, że każdy z nas nosi w sobie bogactwo zasobów, których uwolnienie pomaga przezwyciężyć trudności i pokonać życiowe zakręty.

Jolanta Bil

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz trenerem rozwoju osób dorosłych. Pracuję w podejściu poznawczo behawioralnym. Pracując z drugą osobą, staram się stworzyć klimat otwartości, zaufania i akceptacji. Moją rolą jest pomoc w znalezieniu najlepszej dla Ciebie drogi.

Klaudia Pączkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, które akcentuje potencjał każdej osoby do życia w poczuciu sensu i spełnienia. Do pracy z drugim człowiekiem podchodzę z zaangażowaniem i szacunkiem dla jego indywidualności. Przyjmuję młodzież i dorosłych.

Iwona Nepelska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo behawioralnym. Zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia. Moją motywacją do pracy jest ciekawość drugiego człowieka.

Karolina Gorbacka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo behawioralnym. Zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia. Moją motywacją do pracy jest ciekawość drugiego człowieka.

Katarzyna Szostak

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym. W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu. Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż., dorosłymi i parami.

Karolina Zwolenkiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo- behawioralnym. Pracuję z młodzieżą (od 14 rż) i dorosłymi doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, chcących lepiej poznać samych siebie, szukających zmiany.

Joanna Stanilewicz

Jestem psychoterapeutą i coachem. Pracuję w nurcie integracyjnym, który pozwala na zajęcie się niepokojącymi objawami bądź problemami, jak i nad nawiązaniem dobrej relacji, ponieważ jest ona głównym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii.

Ewelina Mastalerz

W pracy ważna jest dla mnie jakość relacji. A moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół, psychoterapii indywidualnej w nurcie integracyjnym który łączy wiele podejść po to by osoba, z którą się spotykam mogła skorzystać z wielu technik które mogą ułatwić jej dotarcie i pokonanie przeszkód w swoim życiu.

Olga Praśniewska-Steggles

Na spotkaniach to pacjenci mówią o sobie. Tutaj pozwolę sobie zając Tobie chwilę aby przybliżyć Ci kim jestem. Fascynacja psychologią rozwinęła się u mnie jak byłam małym dzieckiem uwielbiałam obserwować relacje, ludzi i ich rozmaite problemy i myśli. Przez kolejne lata pochłaniałam książki, artykuły i filmy, które choć na chwilę pozwalały mi dotknąć zagadnieńć psychologicznych. W liceum byłam w USA gdzie wybrałam psychologię jako przedmiot w szkole. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że to jest to. Po ukończeniu szkoły rozpoczęłam naukę na kierunku Social Psychology w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Po ukończeniu studiów odbyłam praktykę na Oddziale Dziennym i w prywatnym gabinecie, gdzie miałam okazję do bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i dorosłymi.

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Pracuję w dwóch nurtach psychoterapeutycznych. Pierwszy obejmuje podejście poznawczo-behawioralne,  konkretne, skoncentrowane bardziej na problemach tu i teraz. Drugie podejście integracyjne obejmuje pogłębioną pracę, częściej porusza naszą przeszłość i obejmuje w większym stopniu emocje.

Przyjmuje
 • Młodzież od 14 roku życia
 • Dorosłych

Edukacja

 • Merrimack High School – specjalizacja psychologia
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – magister psychologii
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Warszawa, Wola – Staż
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Marketing Internetowy
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii- 4 letnia szkoła psychoterapii, podejście integracyjne
 • Centrum Zaburzeń Odżywiania – Szkolenia z zaburzeń odżywiania
 • Fundacja Etoh – Trening Mindfulness
 • Fundacja Etoh – Konference Dzieci Dorosłych Alkoholików
 • Szkoła Poznawczo-Behawioralny SWPS- 4 letnia szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • Największym Kongresie Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych
 • Konferencji DDA „Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych
 • Zaburzenia odżywiania w Dialogu
 • Szkolenie Zaburzenia Odżywiania – Kiedy jedzenie prowadzi do choroby? OCZO we Wrocławiu
 • Kiedy zdrowe jedzenie staje się niezdrowe – ortoreksja psychiczna
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
 • Rozpoznawanie, różnicowanie i pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania CZ I i II

Dorota Łojewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Swoją drogę zawodową przeszłam od dziennikarza i praktyka biznesu do psychologa i psychoterapeuty. Wiele lat pracowałam w średnich i dużych firmach, w tym, w międzynarodowej korporacji. Z doświadczenia osobistego i zawodowego wiem, czym jest stres osobisty i zawodowy i jak dezorganizuje codzienne funkcjonowanie. Obecnie realizuję swoją pasję, pomagając ludziom w pokonywaniu trudności. Towarzyszę w bezpiecznym przechodzeniu przez zmiany w życiu, tak, by osoby, z którymi pracuję, mogły odczuć stan dla nich optymalny, równowagi zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dyplom psychologa zdobyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Dokształcam się w Szkole Psychoterapii CBT w Warszawie.

Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski, filologia polska
 • Uniwersytet SWPS – Psychologia Kliniczna
 • Szkoła Główna Handlowa, marketing i zarządzanie
 • Szkoła Psychoterapii CBT w Warszawie, w trakcie

Agnieszka Przygodzka

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą. Pracuję w podejściu integracyjnym. W swojej pracy korzystam z różnych nurtów teoretycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb moich Klientów. W ramach praktyki prowadzę pomoc psychologiczną oraz terapię indywidualną osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym, mających trudności w nawiązywaniu relacji, doświadczających bolesnych uczuć oraz stanów emocjonalnych. Korzystam ze stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ponadto jestem absolwentką studiów magisterskich z Pedagogiki Specjalnej o specjalizacji Pedagogika Resocjalizacyjna i Wspomaganie Rodziny w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczę regularnie w spotkaniach, konferencjach i wykładach rozwijających kompetencje zawodowe.

Swój zawód traktuję jako najważniejszą pasję w życiu. Cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem w atmosferze ciepła, akceptacji i zrozumienia. Chcę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które świadomie decydują się na dokonanie zmian w swoim życiu.

Edukacja

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Psychologia Kliniczna
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach  przy centrum TSR
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – podejście integracyjne
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – psycholog, psychoterapeuta
 • Centrum Psychologiczne „Sens” w Mińsku Mazowieckim
 • „Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych”
 • „Praktyka uważności Mindfulness – aspekty, zastosowania, praktyka”
 • „Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii”

Magda Musiałowska-Paterek

Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychoterapia oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczenie zawodowe w pracy psychologa zdobywam od 9 lat. Swoją wiedzę i praktykę poszerzałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Instytucie Psychoterapii i Rozwoju Osobowości, Towarzystwie Pomocy Młodzieży. Od 2015 roku współpracuję z Warszawskim Centrum Psychoterapii.
Swoje kwalifikacje i wiedzę stale poszerzam, uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii oraz psychoterapii.

Cenię pracę z drugim człowiekiem. Wierzę, że każdy z nas nosi w sobie bogactwo zasobów, których uwolnienie pomaga przezwyciężyć trudności i pokonać życiowe zakręty. Taki proces staje się możliwy dzięki leczącemu spotkaniu, jakim jest relacja terapeutyczna.

Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski – psychologia
 • Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Instytus Psychiatri i Neurologii,
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski – psycholog
 • Akademicki Ośrodek Psychoterapii
 • Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

Jolanta Bil

Od wczesnej młodości interesował mnie rozwój osobisty oraz psychoterapia, jednak swoją drogę zawodową związałam z placówką doskonalenia nauczycieli. Po latach pracy, która nie dawała mi satysfakcji, postanowiłam spełnić swoje marzenie i pomagać osobom w rozumieniu siebie i sprawianiu aby ich życie było bardziej satysfakcjonujące. Zaczęłam od siebie, było to związane z ogromną zmianą, porażkami, sukcesami oraz dużym nakładem wysiłku. Moje doświadczenie sprawia, że do każdej z osób podchodzę z dużym szacunkiem oraz akceptacją, aby proces rozwojowy czy terapeutyczny przynosił jak najwięcej korzyści.
W swojej praktyce wykorzystuję metody oparte na uważności, które doskonale sprawdzają się w pracy nad redukcją stresu oraz byciu bardziej świadomym własnych emocji i zachowań. Jako trener rozwoju skupiam się na pracy wokół celu, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz zasobów osoby.

Dyplom psychologa zdobyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii CBT w Warszawie.

Edukacja

 • Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT – w trakcie szkolenia
 • SWPS  Uniwersytet Humanistycznospołeczny Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Compassion Practitioner Certificate Course – certyfikowane przez Mindulness Association
 • Mindfulness Practitioner Certificate Course – certyfikowane przez Mindulness Association
 • Kurs Redukcji Stresu Oparty na Uważności według programu Mindfulness-Based Stress Reduction

Klaudia Pączkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, które akcentuje potencjał każdej osoby do życia w poczuciu sensu i spełnienia. Do pracy z drugim człowiekiem podchodzę z zaangażowaniem i szacunkiem dla jego indywidualności. Przyjmuję młodzież i dorosłych.

Psychoterapia jest moją pasją. Mam ogromne szczęście, że mogę ją realizować na polu zawodowym. Ukończyłam psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów odkryłam prace wybitnych psychoterapeutów takich jak Carl Rogers, Irvin Yalom czy Viktor Frankl, które stały się dla mnie inspiracją do rozpoczęcia profesjonalnego kształcenia w kierunku psychoterapii.

Swoją wiedzę i warsztat terapeutyczny doskonalę, uczestnicząc w specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach. Aktualnie realizuję szkolenie z obszaru poradnictwa i psychoterapii egzystencjalnej, które jest organizowane przez Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej w Polsce, przynależące do Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – Wien (GLE-International). Ujęcie egzystencjalne w psychoterapii jest mi szczególnie bliskie, ponieważ zwraca uwagę na kwestie takie jak poczucie sensu, życie w zgodzie ze sobą i własnymi wartościami oraz odpowiedzialność.

Ukończyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), który uwrażliwił mnie na to, by na człowieka patrzeć przede wszystkim przez pryzmat jego mocnych stron i zasobów, a nie problemów i braków.

Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii – mgr psychologii z uprawnieniami pedagogicznymi
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kurs TSR 1st
 • Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej (GLE-Polska) – Analiza Egzystencjalna i Logoterapia
 • SOTIS – Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla osób z zespołem Aspergera
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
 • Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM – staż kliniczny
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo staż

Iwona Nepelska-Urosińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo behawioralnym. Zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia. Moją motywacją do pracy jest ciekawość drugiego człowieka. Stosuję metody o naukowo potwierdzonej skuteczności, przede wszystkim poznawcze i behawioralne oraz metody oparte na uważności.

Psychologię ukończyłam jako dojrzały człowiek i był to mój drugi, bardzo świadomie obrany kierunek rozwoju zawodowego oraz wielka pasja.
Od początku mojego spotkania z psychologią szukam odpowiedzi na pytania: co sprawia, że jesteśmy jacy jesteśmy? Jak nasze przeżycia nas kształtują? I wreszcie jak sprawić aby zmienić schematy i myślenie, które nam nie służą. W pracy terapeutycznej pomagam drugiemu człowiekowi odnaleźć w sobie siłę i zasoby, dzięki którym jakość jego życia wzrasta. Zależy mi na tym, by każdy z kim pracuję, stał się w przyszłości sam sobie terapeutą i swoim najlepszym przyjacielem. Szczególnie bliskie są mi problemy osób pracujących w korporacjach, gdyż przez wiele lat pracowałam w różnych firmach.

Edukacja

 • SWPS Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny – Psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Finanse i Bankowość
 • Studium psychoterapii młodzieży i socjoterapii, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (certyfikat)
 • Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie – w trakcie certyfikacji
 • Całodobowy Oddział Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych – Vertimed
 • Centrum Praw Kobiet

Katarzyna Szostak

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym. W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu. Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż., dorosłymi i parami.
O byciu psychoterapeutką zamarzyłam, gdy miałam 12 lat. Fascynowało mnie to, jak bardzo różnimy się od siebie sposobem myślenia, zachowania, rozumieniem świata. Po gimnazjum o profilu biologicznym i liceum o profilu humanistycznym wyprowadziłam się z rodzinnego Szczecina do Poznania, gdzie ukończyłam studia magisterkie na kierunku psychologia w dwóch specjalizacjach: psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna, a także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii.
Zamiłowanie do psychologi marketingu i reklamy oraz duża ciekawość ludzi i łatwość w nawiązywaniu kontaktów popchnęły mnie do pracy w branży Public Relations – od kilku lat zawodowo zajmuję się budowaniem relacji. Równolegle kształcę się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zajmuję się psychoterapią młodzieży, dorosłych i par. Udzielam również wsparcia w kryzysie, konsultacji psychologicznych i seksuologicznych. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Przyjmuje
 • Młodzież od 14 roku życia
 • Dorosłych

Edukacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, 5-letnie studia magisterskie stacjonarne, kierunek: Psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna i psychologia społeczna
 • Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 4-letnia szkoła psychoterapii, podejście integracyjne
 • Studium Podyplomowe „Public Relations”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Karolina Zwolenkiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo- behawioralnym,
z zastosowaniem technik tzw. trzeciej fali, czyli Terapii Schematów, Terapii akceptacji
i zaangażowania (ACT) oraz Mindfulness. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).Chętnie pracuję z młodzieżą (od 14 roku życia) i osobami dorosłymi doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, chcących lepiej poznać samych siebie, szukających zmiany.

Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych pod postacią fobii społecznej, napadów paniki, lęku uogólnionego; zaburzeń nastroju, snu oraz trudności emocjonalnych; kryzysów życiowych czy trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji. Pracuję także w języku angielskim.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.Myślę sobie, że jakbym miała opisać siebie jednym słowem, choć to trudne, wybrałabym słowo- ciekawość. Zapewne też, dlatego wykonuję ten zawód;) Towarzyszy mi ona każdego dnia.
Z empatycznym zaciekawieniem słucham, poznaję i staram się rozumieć historie i problemy osób, które zgłaszają się do mnie po pomoc.

W terapii ważne jest dla mnie, aby podążać za osobą z którą pracuję, dlatego dostosowuję sposób pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości mojego klienta. Wspólnie znajdujemy rozwiązania zgodne z jego autentycznymi potrzebami.Towarzyszenie Państwu w zmianie jest dla mnie prawdziwą satysfakcją.

Zapraszam serdecznie.

Edukacja

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Przygotowanie pedagogiczne- kwalifikacje nauczycielskie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Psychologia Kliniczna
 • Uniwersytet Warszawski
  Psychologia Komunikacji Medialnej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ochrona Środowiska
 • specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno- Terapeutyczna „OPTA”
 • Klinika „ Budzik” dla dzieci w śpiączce
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Vertimed, Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Joanna Stanilewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo- behawioralnym,
z zastosowaniem technik tzw. trzeciej fali, czyli Terapii Schematów, Terapii akceptacji
i zaangażowania (ACT) oraz Mindfulness. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).Chętnie pracuję z młodzieżą (od 14 roku życia) i osobami dorosłymi doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, chcących lepiej poznać samych siebie, szukających zmiany.

Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych pod postacią fobii społecznej, napadów paniki, lęku uogólnionego; zaburzeń nastroju, snu oraz trudności emocjonalnych; kryzysów życiowych czy trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji. Pracuję także w języku angielskim.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.Myślę sobie, że jakbym miała opisać siebie jednym słowem, choć to trudne, wybrałabym słowo- ciekawość. Zapewne też, dlatego wykonuję ten zawód;) Towarzyszy mi ona każdego dnia.
Z empatycznym zaciekawieniem słucham, poznaję i staram się rozumieć historie i problemy osób, które zgłaszają się do mnie po pomoc.

W terapii ważne jest dla mnie, aby podążać za osobą z którą pracuję, dlatego dostosowuję sposób pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości mojego klienta. Wspólnie znajdujemy rozwiązania zgodne z jego autentycznymi potrzebami.Towarzyszenie Państwu w zmianie jest dla mnie prawdziwą satysfakcją.

Zapraszam serdecznie.

Jestem psychoterapeutą i coachem. Pracuję w nurcie integracyjnym, który pozwala na zajęcie się niepokojącymi objawami bądź problemami, jak i nad nawiązaniem dobrej relacji, ponieważ jest ona głównym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii. Regularnie korzystam z superwizji. Obszar pracy, której się podejmuję to m.in.: leczenie zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych. Pomagam osobom mającym trudności w relacjach, doświadczających przemocy. Zajmuję się osobami z zaburzeniami osobowości.

Psychoterapia jest procesem, w którym wspólnie z pacjentem pochylam się nad trudnymi, życiowymi sprawami, by je pacjent mógł lepiej zrozumieć i w tym – przede wszystkim – samego siebie. W czasie terapii pomagam pacjentowi przeżyć i wyrazić trudne uczucia. Ze zrozumienia siebie wypływa jasność co do dalszej drogi życiowej, podejmowanych wyborów. Z przyjęcia uczuć wypływa ulga i akceptacja swojego miejsca w świecie w chwili obecnej.

Psychoterapia jest dla mnie nie tylko zawodem, ale również powołaniem, które odkryłam na własnej psychoterapii wiele lat temu i które realizuję obecnie.

Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii i coachingu. Obecnie studiuję na V roku Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność kliniczna i rodziny).

Posiadam doświadczenie pracy z osobami dorosłymi, dziećmi oraz rodzinami.

Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski – Psychologia (specjalność kliniczna dziecka i rodziny)
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Studium Psychoterapii
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kurs TSR 1st
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o., Psychiatryczny Oddział Dzienny dla dzieci i młodzieży – staż kliniczny
 • Coaching Centre – certyfikowany coach metodyki Coach Wise
Darmowe porady
close slider

Darmowe porady

Skorzystaj z darmowej porady.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu zapewnienia maksymalnej wygody w jej użytkowaniu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies zmień ustawienia. czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close