Olga Praśniewska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym oraz poznawczo behawioralnym. Dzięki temu mam dużą możliwość dostosowania metody pracy, do indywidualnych potrzeb pacjenta. Przyjmuję młodzież od 14 roku życia i dorosłych.

Dorota Łojewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych. Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym. Podczas wizyt w moim gabinecie jestem w pełni skoncentrowana na pacjencie i daje z siebie dużą ilość pozytywnej energii. Zachęcam do zapoznania się z moją osobą.

Agnieszka Przygodzka

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Na wizyty zapraszam  osoby od 16 roku życia. Oferuję terapię w podejściu integracyjny z naciskiem na część poznawczo-behawioralną. Zapraszam do zapoznania się z moim profilem.

Magda Musiałowska-Paterek

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą pracującym w podejściu integracyjnym. Cenię pracę z drugim człowiekiem. Wierzę, że każdy z nas nosi w sobie bogactwo zasobów, których uwolnienie pomaga przezwyciężyć trudności i pokonać życiowe zakręty.

Jolanta Bil

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz trenerem rozwoju osób dorosłych. Pracuję w podejściu poznawczo behawioralnym. Pracując z drugą osobą, staram się stworzyć klimat otwartości, zaufania i akceptacji. Moją rolą jest pomoc w znalezieniu najlepszej dla Ciebie drogi.

Klaudia Pączkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, które akcentuje potencjał każdej osoby do życia w poczuciu sensu i spełnienia. Do pracy z drugim człowiekiem podchodzę z zaangażowaniem i szacunkiem dla jego indywidualności. Przyjmuję młodzież i dorosłych.

Iwona Nepelska-Urasińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo behawioralnym. Zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia. Moją motywacją do pracy jest ciekawość drugiego człowieka.

Monika Kleszczewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję głównie w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii, szerzej znanej dzięki publikacjom Viktora Frankla i Alfrieda Laengle ze szkoły wiedeńskiej, a Irvina Yaloma w Stanach Zjednoczonych.

Katarzyna Szostak

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym. W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu. Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż., dorosłymi i parami.

Karolina Zwolenkiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo- behawioralnym. Pracuję z młodzieżą (od 14 rż) i dorosłymi doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, chcących lepiej poznać samych siebie, szukających zmiany.

Joanna Stanilewicz

Jestem psychoterapeutą i coachem. Pracuję w nurcie integracyjnym, który pozwala na zajęcie się niepokojącymi objawami bądź problemami, jak i nad nawiązaniem dobrej relacji, ponieważ jest ona głównym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii.

Olga Praśniewska-Steggles

 Na spotkaniach to pacjenci mówią o sobie. Tutaj pozwolę sobie zając Tobie chwilę aby przybliżyć Ci kim jestem. Fascynacja psychologią rozwinęła się u mnie jak byłam małym dzieckiem uwielbiałam obserwować relacje, ludzi i ich rozmaite problemy i myśli. Przez kolejne lata pochłaniałam książki, artykuły i filmy, które choć na chwilę pozwalały mi dotknąć zagadnieńć psychologicznych. W liceum byłam w USA gdzie wybrałam psychologię jako przedmiot w szkole. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że to jest to. Po ukończeniu szkoły rozpoczęłam naukę na kierunku Social Psychology w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Po ukończeniu studiów odbyłam praktykę na Oddziale Dziennym i w prywatnym gabinecie, gdzie miałam okazję do bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i dorosłymi.

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Pracuję w dwóch nurtach psychoterapeutycznych. Pierwszy obejmuje podejście poznawczo-behawioralne,  konkretne, skoncentrowane bardziej na problemach tu i teraz. Drugie podejście integracyjne obejmuje pogłębioną pracę, częściej porusza naszą przeszłość i obejmuje w większym stopniu emocje.

Przyjmuję:

 • młodzież od 14 roku życia
 • dorosłych

Przyjmuję: 

 • młodzież od 14 roku życia
 • dorosłych

Edukacja

 • Merrimack High School – specjalizacja psychologia
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – magister psychologii
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Warszawa, Wola – Staż 
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Marketing Internetowy
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii- 4 letnia szkoła psychoterapii, podejście integracyjne
 • Centrum Zaburzeń Odżywiania – Szkolenia z zaburzeń odżywiania
 • Fundacja Etoh – Trening Mindfulness
 • Fundacja Etoh – Konference Dzieci Dorosłych Alkoholików 
 • Szkoła Poznawczo-Behawioralny SWPS- 4 letnia szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • Największym Kongresie Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych
 • Konferencji DDA „Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych
 • Zaburzenia odżywiania w Dialogu
 • Szkolenie Zaburzenia Odżywiania – Kiedy jedzenie prowadzi do choroby? OCZO we Wrocławiu
 • Kiedy zdrowe jedzenie staje się niezdrowe – ortoreksja psychiczna
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
 • Rozpoznawanie, różnicowanie i pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania CZ I i II

Dorota Łojewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Swoją drogę zawodową przeszłam od dziennikarza i praktyka biznesu do psychologa i psychoterapeuty. Wiele lat pracowałam w średnich i dużych firmach, w tym, w międzynarodowej korporacji. Z doświadczenia osobistego i zawodowego wiem, czym jest stres osobisty i zawodowy i jak dezorganizuje codzienne funkcjonowanie. Obecnie realizuję swoją pasję, pomagając ludziom w pokonywaniu trudności. Towarzyszę w bezpiecznym przechodzeniu przez zmiany w życiu, tak, by osoby, z którymi pracuję, mogły odczuć stan dla nich optymalny, równowagi zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dyplom psychologa zdobyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Dokształcam się w Szkole Psychoterapii CBT w Warszawie.

Przyjmuję:

 • młodzież od 14 roku życia
 • dorosłych


Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski, filologia polska
 • Uniwersytet SWPS – Psychologia Kliniczna
 • Szkoła Główna Handlowa, marketing i zarządzanie
 • Szkoła Psychoterapii CBT w Warszawie, w trakcie

Agnieszka Przygodzka

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą. Pracuję w podejściu integracyjnym. W swojej pracy korzystam z różnych nurtów teoretycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb moich Klientów. W ramach praktyki prowadzę pomoc psychologiczną oraz terapię indywidualną osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym, mających trudności w nawiązywaniu relacji, doświadczających bolesnych uczuć oraz stanów emocjonalnych. Korzystam ze stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ponadto jestem absolwentką studiów magisterskich z Pedagogiki Specjalnej o specjalizacji Pedagogika Resocjalizacyjna i Wspomaganie Rodziny w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczę regularnie w spotkaniach, konferencjach i wykładach rozwijających kompetencje zawodowe.

Swój zawód traktuję jako najważniejszą pasję w życiu. Cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem w atmosferze ciepła, akceptacji i zrozumienia. Chcę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami, które świadomie decydują się na dokonanie zmian w swoim życiu.


Edukacja

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Psychologia Kliniczna
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach  przy centrum TSR
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – podejście integracyjne
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – psycholog, psychoterapeuta
 • Centrum Psychologiczne „Sens” w Mińsku Mazowieckim
 • „Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych”
 • „Praktyka uważności Mindfulness – aspekty, zastosowania, praktyka”
 • „Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii”

Magda Musiałowska-Paterek

Ukończyłam studia magisterskie i podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja psychoterapia oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczenie zawodowe w pracy psychologa zdobywam od 9 lat. Swoją wiedzę i praktykę poszerzałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Instytucie Psychoterapii i Rozwoju Osobowości, Towarzystwie Pomocy Młodzieży. Od 2015 roku współpracuję z Warszawskim Centrum Psychoterapii.
Swoje kwalifikacje i wiedzę stale poszerzam, uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii oraz psychoterapii.

Cenię pracę z drugim człowiekiem. Wierzę, że każdy z nas nosi w sobie bogactwo zasobów, których uwolnienie pomaga przezwyciężyć trudności i pokonać życiowe zakręty. Taki proces staje się możliwy dzięki leczącemu spotkaniu, jakim jest relacja terapeutyczna.


Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski – psychologia
 • Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Instytus Psychiatri i Neurologii,
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski – psycholog
 • Akademicki Ośrodek Psychoterapii
 • Instytut Psychoterapii i Rozwoju Osobowości

Jolanta Bil

Od wczesnej młodości interesował mnie rozwój osobisty oraz psychoterapia, jednak swoją drogę zawodową związałam z placówką doskonalenia nauczycieli. Po latach pracy, która nie dawała mi satysfakcji, postanowiłam spełnić swoje marzenie i pomagać osobom w rozumieniu siebie i sprawianiu aby ich życie było bardziej satysfakcjonujące. Zaczęłam od siebie, było to związane z ogromną zmianą, porażkami, sukcesami oraz dużym nakładem wysiłku. Moje doświadczenie sprawia, że do każdej z osób podchodzę z dużym szacunkiem oraz akceptacją, aby proces rozwojowy czy terapeutyczny przynosił jak najwięcej korzyści.
W swojej praktyce wykorzystuję metody oparte na uważności, które doskonale sprawdzają się w pracy nad redukcją stresu oraz byciu bardziej świadomym własnych emocji i zachowań. Jako trener rozwoju skupiam się na pracy wokół celu, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz zasobów osoby.

Dyplom psychologa zdobyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii CBT w Warszawie.


Edukacja

 • Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT – w trakcie szkolenia
 • SWPS  Uniwersytet Humanistycznospołeczny Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Compassion Practitioner Certificate Course – certyfikowane przez Mindulness Association
 • Mindfulness Practitioner Certificate Course – certyfikowane przez Mindulness Association
 • Kurs Redukcji Stresu Oparty na Uważności według programu Mindfulness-Based Stress Reduction

Anna Pająk

Ukończyłam Psychologię na Uniwesrytecie Warszawskim, a także Podyplomowe Studia Psychoterapeutyczne „INTRA”, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam wiele dodtakowych uprawnień zawodowych: do badań na posiadanie broni, negocjacje policyjne, diagnostyka zaburzeń psychicznych, terapia PTSD, prowadzenie i interpretacja Testu Hogana (certyfikat międzynarodowy).

Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integracyjnym, co oznacza, że w pracy psychoterapeutycznej korzystam z wielu podejść. Prowadzenie terapii zawsze dostosowuję do potrzeb Klienta oraz jego problemu. Szczególnie lubię nurt humanisyczny, z wykorzystaniem wybranych narzędzi Gestalt, a także CBT. 

Najważniejszy w pracy terapeutycznej jest dla mnie człowiek. Szacunek, ciepła relacja, uważność, to wartości, którymi sie kieruję w swojej pracy. Szczególnie bliska jest mi pomoc drugiemu człowiekowi w odkrywaniu prawdy o sobie i usuwaniu wszelkich blokad wewnętrznych. Fascynuje mnie także odkrywanie potencjału w drugim człowieku i pomoc w jego rozwijaniu. Mam szczególne osiągnięcia w tworzeniu wraz z moimi Klientami alternatywnych dróg zawodowych, na bazie prawdziwego wglądu w siebie i swoich możliwości.

Zapraszam na psychoterapię indywidualną, grupową, do grup wsparcia, a także na warsztaty (ocena własnego potencjału, psychoprofilaktyka uzależnień, doradztwo zawodowe, terningi relaksacyjne, komunikacja, współpraca w zespole, radzenie sobie ze stresem) i diagnozę psychologiczną.


Edukacja

 • Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”
 • Uniwersytet Warszawski- wydział psychologi
 • Test Hogana
 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych – cetyfikat
 • Pierwsza Pomoc Psychologiczna Po Zdarzeniach Traumatycznych

Klaudia Pączkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, które akcentuje potencjał każdej osoby do życia w poczuciu sensu i spełnienia. Do pracy z drugim człowiekiem podchodzę z zaangażowaniem i szacunkiem dla jego indywidualności. Przyjmuję młodzież i dorosłych.

Psychoterapia jest moją pasją. Mam ogromne szczęście, że mogę ją realizować na polu zawodowym. Ukończyłam psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów odkryłam prace wybitnych psychoterapeutów takich jak Carl Rogers, Irvin Yalom czy Viktor Frankl, które stały się dla mnie inspiracją do rozpoczęcia profesjonalnego kształcenia w kierunku psychoterapii.

Swoją wiedzę i warsztat terapeutyczny doskonalę, uczestnicząc w specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach. Aktualnie realizuję szkolenie z obszaru poradnictwa i psychoterapii egzystencjalnej, które jest organizowane przez Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej w Polsce, przynależące do Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – Wien (GLE-International). Ujęcie egzystencjalne w psychoterapii jest mi szczególnie bliskie, ponieważ zwraca uwagę na kwestie takie jak poczucie sensu, życie w zgodzie ze sobą i własnymi wartościami oraz odpowiedzialność.

Ukończyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), który uwrażliwił mnie na to, by na człowieka patrzeć przede wszystkim przez pryzmat jego mocnych stron i zasobów, a nie problemów i braków.


Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii – mgr psychologii z uprawnieniami pedagogicznymi
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kurs TSR 1st
 • Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej (GLE-Polska) – Analiza Egzystencjalna i Logoterapia
 • SOTIS – Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla osób z zespołem Aspergera
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych
 • Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM – staż kliniczny
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo staż

Iwona Nepelska-Urosińska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo behawioralnym. Zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia. Moją motywacją do pracy jest ciekawość drugiego człowieka. Stosuję metody o naukowo potwierdzonej skuteczności, przede wszystkim poznawcze i behawioralne oraz metody oparte na uważności.

Psychologię ukończyłam jako dojrzały człowiek i był to mój drugi, bardzo świadomie obrany kierunek rozwoju zawodowego oraz wielka pasja.
Od początku mojego spotkania z psychologią szukam odpowiedzi na pytania: co sprawia, że jesteśmy jacy jesteśmy? Jak nasze przeżycia nas kształtują? I wreszcie jak sprawić aby zmienić schematy i myślenie, które nam nie służą. W pracy terapeutycznej pomagam drugiemu człowiekowi odnaleźć w sobie siłę i zasoby, dzięki którym jakość jego życia wzrasta. Zależy mi na tym, by każdy z kim pracuję, stał się w przyszłości sam sobie terapeutą i swoim najlepszym przyjacielem. Szczególnie bliskie są mi problemy osób pracujących w korporacjach, gdyż przez wiele lat pracowałam w różnych firmach.


Edukacja

 • SWPS Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny – Psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Finanse i Bankowość
 • Studium psychoterapii młodzieży i socjoterapii, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (certyfikat)
 • Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie – w trakcie certyfikacji
 • Całodobowy Oddział Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych – Vertimed
 • Centrum Praw Kobiet

Monika Kleszczewska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję głównie w nurcie analizy egzystencjalnej i logoterapii, szerzej znanej dzięki publikacjom Viktora Frankla i Alfrieda Laengle ze szkoły wiedeńskiej, a Irvina Yaloma w Stanach Zjednoczonych. W pracy terapeutycznej wykorzystuję również techniki innych szkół psychoterapii (psychodynamicznej, systemowej, CBT) w zależności od tego, z jakim problemem czy celem terapii zgłasza się do mnie klient. Cenię sobie głęboką pracę z drugim człowiekiem, często siegając do doświadczeń z przeszłości.

W Centrum Psychoterapii Lwowska prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par (małżeńśkich, partnerskich). Zajmuję się również interwencją kryzysową – pomagam lub towarzyszę osobom w kryzysie czy trudnych sytuacjach życiowych (rozwód/rozstanie, strata/żałoba, choroba, rozwód, utrata pracy, nie radzenie sobie) oraz w poszukiwaniu lub odkrywaniu sensu. Pracuję z grupami, prowadzę warsztaty oraz terapię w języku angielskim. Jeśli czuję, że wnoszony temat/problem jest dla mnie zbyt trudny ze względów profesjonalnych czy osobistych, odsyłam klienta do innego specjalisty lub sugeruję właściwe w mojej opinii rozwiązanie.

Jestem po terapii własnej, a swoją pracę poddaję superwizji

W niedalekiej przeszłości ukończyłam studia biznesowe, po których zajmowałam różne stanowiska w międzynarodowej korporacji, aby po latach zdecydować, że chcę robić to, co daje mi poczucie sensu i to co lubię robić w zyciu najbardziej – pomagać innym. Moja praca psychologa i terapeuty jest jednocześnie moją pasją i dojrzałym wyborem.


Edukacja

 • Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska,
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja Psychoterapia
 • Masters of Business Administration (MBA) na uniwerystecie Arizona State University
 • Bachelor of Science (BS) – Montclair State University, NJ

Katarzyna Szostak

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym. W terapii skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu. Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż., dorosłymi i parami.
O byciu psychoterapeutką zamarzyłam, gdy miałam 12 lat. Fascynowało mnie to, jak bardzo różnimy się od siebie sposobem myślenia, zachowania, rozumieniem świata. Po gimnazjum o profilu biologicznym i liceum o profilu humanistycznym wyprowadziłam się z rodzinnego Szczecina do Poznania, gdzie ukończyłam studia magisterkie na kierunku psychologia w dwóch specjalizacjach: psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna, a także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii.
Zamiłowanie do psychologi marketingu i reklamy oraz duża ciekawość ludzi i łatwość w nawiązywaniu kontaktów popchnęły mnie do pracy w branży Public Relations – od kilku lat zawodowo zajmuję się budowaniem relacji. Równolegle kształcę się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zajmuję się psychoterapią młodzieży, dorosłych i par. Udzielam również wsparcia w kryzysie, konsultacji psychologicznych i seksuologicznych. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Przyjmuję:
 • młodzież od 16 roku życia
 • dorosłoych
 • pary

Edukacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, 5-letnie studia magisterskie stacjonarne, kierunek: Psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna i psychologia społeczna
 • Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 4-letnia szkoła psychoterapii, podejście integracyjne
 • Studium Podyplomowe „Public Relations”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Karolina Zwolenkiewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo- behawioralnym,
z zastosowaniem technik tzw. trzeciej fali, czyli Terapii Schematów, Terapii akceptacji
i zaangażowania (ACT) oraz Mindfulness. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).Chętnie pracuję z młodzieżą (od 14 roku życia) i osobami dorosłymi doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych, chcących lepiej poznać samych siebie, szukających zmiany.

Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych pod postacią fobii społecznej, napadów paniki, lęku uogólnionego; zaburzeń nastroju, snu oraz trudności emocjonalnych; kryzysów życiowych czy trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji. Pracuję także w języku angielskim.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.Myślę sobie, że jakbym miała opisać siebie jednym słowem, choć to trudne, wybrałabym słowo- ciekawość. Zapewne też, dlatego wykonuję ten zawód;) Towarzyszy mi ona każdego dnia.
Z empatycznym zaciekawieniem słucham, poznaję i staram się rozumieć historie i problemy osób, które zgłaszają się do mnie po pomoc.

W terapii ważne jest dla mnie, aby podążać za osobą z którą pracuję, dlatego dostosowuję sposób pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości mojego klienta. Wspólnie znajdujemy rozwiązania zgodne z jego autentycznymi potrzebami.Towarzyszenie Państwu w zmianie jest dla mnie prawdziwą satysfakcją.

Zapraszam serdecznie.


Edukacja

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Przygotowanie pedagogiczne- kwalifikacje nauczycielskie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Psychologia Kliniczna
 • Uniwersytet Warszawski
  Psychologia Komunikacji Medialnej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ochrona Środowiska
 • specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno- Terapeutyczna „OPTA”
 • Klinika „ Budzik” dla dzieci w śpiączce
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Vertimed, Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Joanna Stanilewicz

Jestem psychoterapeutą i coachem. Pracuję w nurcie integracyjnym, który pozwala na zajęcie się niepokojącymi objawami bądź problemami, jak i nad nawiązaniem dobrej relacji, ponieważ jest ona głównym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii. Regularnie korzystam z superwizji. Obszar pracy, której się podejmuję to m.in.: leczenie zaburzeń lękowych, związanych ze stresem, zaburzeń depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych. Pomagam osobom mającym trudności w relacjach, doświadczających przemocy. Zajmuję się osobami z zaburzeniami osobowości.

Psychoterapia jest procesem, w którym wspólnie z pacjentem pochylam się nad trudnymi, życiowymi sprawami, by je pacjent mógł lepiej zrozumieć i w tym – przede wszystkim – samego siebie. W czasie terapii pomagam pacjentowi przeżyć i wyrazić trudne uczucia. Ze zrozumienia siebie wypływa jasność co do dalszej drogi życiowej, podejmowanych wyborów. Z przyjęcia uczuć wypływa ulga i akceptacja swojego miejsca w świecie w chwili obecnej.

Psychoterapia jest dla mnie nie tylko zawodem, ale również powołaniem, które odkryłam na własnej psychoterapii wiele lat temu i które realizuję obecnie.

Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii i coachingu. Obecnie studiuję na V roku Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność kliniczna i rodziny).

Posiadam doświadczenie pracy z osobami dorosłymi, dziećmi oraz rodzinami.


Edukacja

 • Uniwersytet Warszawski – Psychologia (specjalność kliniczna dziecka i rodziny)
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Studium Psychoterapii
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kurs TSR 1st
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o., Psychiatryczny Oddział Dzienny dla dzieci i młodzieży – staż kliniczny
 • Coaching Centre – certyfikowany coach metodyki Coach Wise