Badania Psychologiczne

Badania psychologiczne

Diagnoza inteligencji - WAISR

Test sprawdza poziom inteligenci ogólnej u dorosłych. Składa się z sześciu testów słownych oraz pięciu testów bezsłownych.  Nadaje się dla osób w wieku od 16 do 79 lat.

Diagnoza inteligencji dzieci - WISC-R

Test sprawdza poziom inteligencji ogólnej u dzieci. Test składa się z sześciu testów słownych i sześciu testów bezsłownych. Nadaje się dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.


Diagnoza osobowości

Test osobowości pozwala badanemu lepiej zrozumieć swoje mocne i słabsze strony. Pomaga to między innymi w odnalezieniu odpowiedniej ścieżki kariery dobranej do naszych predyspozycji.


Test osobowości - MMPI-2

Najbardziej znany test osobowości, zawierający 567 pytań, na które odpowiada się prawda lub fałsz. Pytania dotyczą przekonań i różnych zachowań. Stosuje się przede  do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych oraz w obszarach nieklinicznych.


Test Rorschacha

Inaczej zwany test plam atramentowych. Pozwala na wnioskowanie o nieświadomych treściach psychicznych, cechach osobowości oraz zaburzeniach psychicznych badanego.


Badanie inteligencji emocjonalnej - PKIE

Test zawiera 94 pozycji, do których badany musi się ustosunkować według pięciopunktowej skali czyli musi określić w jakim stopniu stwierdzenie odnosi się do jego osoby.